Vaasan HAO 13.11.2013 13/0478/3

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen - testamentin tulkinta

Diaarinumero: 00406/13/1209
Taltionumero: 13/0478/3
Antopäivä: 13.11.2013

Maistraatti on tekemällään päätöksellä vahvistanut, että X:n kuolinpesän osakkaita ovat perukirjan Perilliset -otsikon alla luetellut vainajan lakimääräiset perilliset ja että testamentinsaajat Y ja Z eivät ole kuolinpesän osakkaita.

Kuolinpesän osakkaita voivat perintökaaren 18 luvun 1 §:n mukaan olla perilliset ja yleisjälkisäädöksen saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Maistraatti oli katsonut, että testamentissaan X oli osoittanut testamentinsaajille Y:lle ja Z:lle yksilöidyn varallisuusoikeuden, eikä kysymys ollut yleisjälkisäädökseksi luonnehdittavasta koko jäämistön, sen määräosan tai sen ylijäämän käsittävästä testamenttimääräyksestä.

Y ja Z ovat valituksessaan vaatineet, että perukirjan osakasluettelon vahvistamispäätöstä muutetaan niin, että heitä pidetään X:n kuolinpesän osakkaina. Hallinto-oikeus on varannut X:n lakimääräisille perillisille tilaisuuden antaa vastine esitettyjen vaatimusten johdosta. Vastineita ei ollut annettu.

Hallinto-oikeus on, hyväksyen Y:n ja Z:n valituksen, muuttanut maistraatin tekemää päätöstä siten, että X:n kuolinpesän osakkaiksi on vahvistettu maistraatin vahvistamien perukirjan Perilliset-otsikon alla lueteltujen lakimääräisten perillisten lisäksi Y ja Z.

Hallinto-oikeus on katsonut, että maistraatin tehtävä perukirjan osakastietojen vahvistamista koskevaa päätöstä tehdessään on tarvittaessa tulkita testamenttia, kun se arvioi, tuottaako testamenttimääräys saajalle osakasaseman.

Asiakirjojen mukaan X oli testamentannut Y:lle ja Z:lle rahavaransa sekä As. Oy R:n osakkeet numerot 1268 - 1344. X:n jälkeen laaditun perukirjan mukaan kuolinpesässä ei ole ollut muuta merkittävää omaisuutta.

Kun otettiin huomioon testamentin sisältö ja sen tosiasiallinen merkitys, oli Y:tä ja Z:ta pidettävä yleisjälkisäädöksen saajina. He ovat näin ollen X:n lakimääräisten perillisten ohella hänen kuolinpesänsä osakkaita.

Perintökaari 18 luku 1 § ja 20 luku 9a §

KHO:ssa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.