Vaasan HAO 25.03.2013 13/0130/3

Kunnallisvaalit - Esteellisyys - Vaalilautakunnan jäsen

Diaarinumero: 01903/12/2201
Taltionumero: 13/0130/3
Antopäivä: 25.3.2013

Kunnallisvaalivalituksen yhteydessä hallinto-oikeus otti esikysymyksenä kantaa siihen, voiko kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Hallinto-oikeus katsoi, että kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleminen ei lähtökohtaisesti muodosta esteellisyysperustetta kun kysymys on vaalilautakunnan toiminnasta.

Ratkaisun perusteluissa todettiin muun muassa, että lainvalmistelussa on pyritty rajoittamaan esteellisyyssäännösten soveltamista vaalilautakuntien toimintaan. Erityisesti pienemmissä kunnissa saattaisi muutoin olla vaikeaa saada vaalilautakuntien jäseniksi päteviä ja riittävän kokeneita henkilöitä.

Lisäksi vaalilautakunnissa toimii käytännössä luonnostaan tietty eri puolueista tai äänestäjäryhmistä valittujen välinen keskinäinen valvonta. Nämä lainvalmisteluasiakirjoissa esitetyt perustelut liittyvät vaalilain mukaisen organisaation luonteeseen, joka poikkeaa monista muista tilanteista, joihin esteellisyyssäännöksiä voidaan soveltaa.

Vaaliorganisaatiossa merkittävä osa siihen osallistuvista henkilöistä voi olla puolueiden tai muiden äänestäjäryhmien pitkäaikaisia edustajia. Näiden osalta ei voida puhua varsinaisesta puolueettomuudesta eikä siihen ole lainsäädännössä edes pyritty, vaan päinvastoin on vaalilain 15 §:n 2 momentin mukaan edellytetty, että sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Mainituista syistä hallinto-oikeus katsoi, että esteellisyyssäännöksiä voidaan soveltaa vain rajoitetusti vaalilautakuntien toimintaan ja että menettelyn asianmukaisuus on turvattava pääasiassa muilla keinoilla.

Ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä edustavien jäsenten keskinäisen valvonnan lisäksi vaalilautakunnan ja sen jäsenten toiminnan puolueettomuutta arvioitaessa on keskeistä, että vaalilain 78 §:n 2 momentin nojalla vaalilautakunta suorittaa ainoastaan alustavan ääntenlaskennan. Vaalilain mukaan kunnan keskusvaalilautakunta suorittaa laskennan ja vahvistaa vaalien tuloksen.

Vaalilaki 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. ja 78 §
HE 48/1998 vp s. 17-18 ja s. 26
Lauri Tarasti: Vaali- ja puoluelainsäädäntö s. 114, laajennettu 5. laitos, 2006
Oikeusministeriö: Vaaliohjeet - Vaalilautakunnan tehtävät, kunnallisvaalit 2012

KHO 20.6.2013 taltionro 2104:
Päätöksen lopputulosta ei muuteta.
Katso myös KHO 2013:112

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.