Vaasan HAO 19.03.2013 13/0124/3

Välitön verotus - Rakentamispalvelu - Oman käytön arvonlisävero - Vaihto-omaisuuden hankintameno - Vähentämisvuosi

Diaarinumero: 01938/11/8103
Taltionumero: 13/0124/3
Antopäivä: 19.3.2013

Perustajaurakointia harjoittavalle osakeyhtiölle oli suoritetun verotarkastuksen jälkeen maksuunpantu arvonlisäveroa rakentamispalvelun ottamisesta omaan käyttöön. Verovelvollinen ei ollut kirjanpidossaan kirjannut maksuunpantua veroa tulosvaikutteisesti eikä lisännyt taseen vastaavien vaihto-omaisuuden määrää vaan oikaissut aikaisempien vuosien voittoa/tappiota. Verovelvollinen oli vaatinut veroilmoituksellaan erillisenä eränä maksuunpannun arvonlisäveron vähentämistä elinkeinotoiminnan tuloista.

Oikaisulautakunta oli hylännyt verovelvollisen oikaisuvaatimuksen ja katsonut, että perustajaurakoitsija ei voi vähentää liikevaihdosta rakentamispalvelusta suorittamaansa arvonlisäveroa, koska suoritettava vero ei ole välittömästi myynnin määrään perustuva vero.

Hallinto-oikeus totesi, että rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverossa ei ole kyse myyntiin kohdistuvasta verosta, joka vähennetään liikevaihdosta. Kyse on osasta vaihto-omaisuuden hankintahintaa, joka voidaan vähentää, kun vaihto-omaisuus on luovutettu.

Vaikka selvitystä rakennuskohteiden luovuttamisajankohdista tilaajilleen ei ollut saatu, hallinto-oikeus katsoi yhtiön tekemien kirjausten perusteella, että rakennuskohteet oli tuloutettu jo ennen arvonlisäveron maksuunpanovuotta.

Aikaisempaan oikeuskäytäntöön viitaten hallinto-oikeus kumosi oikaisulautakunnan päätöksen ja katsoi, että jälkiverotustilanteessa verovelvollisella on myös rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäveron osalta mahdollisuus valita menon vähentämisvuosi maksuunpanovuoden ja rakennuskohteen luovutusvuoden välillä. Verovelvollisella oli oikeus vähentää elinkeinotulostaan vaihto-omaisuuden hankintamenona rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero sen maksuunpanovuonna.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7, 8, 10, 13, 14 ja 22 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.