Kuopion HAO 08.04.2013 13/0105/3

Kunnallisasia - Tonttien luovuttaminen - Luovutusehdot - Hallinnon oikeusperiaatteet - Luottamuksensuoja - Tasapuolisuus

Diaarinumero 00424/12/2299
Taltionumero 13/0105/3
Antopäivä 8.4.2013

Ympäristölautakunta oli 18.11.2011 käsitellyt kunnan alueella sijaitsevien tonttien luovutusehtoja vuoden 2012 rakentamiseen. Lautakunta oli tuolloin päättänyt muun muassa tonttien luovutuksessa noudatettavista ehdoista, minkä jälkeen tontit oli julistettu yleiseen hakuun. Ympäristölautakunta oli käsitellyt tonttien luovuttamista uudelleen kokouksessaan 18.1.2012. Hakijoiden vertailun helpottamiseksi oli tuolloin kehitetty pisteytysjärjestelmä. Lautakunta oli 18.1.2012 tekemällään päätöksellä hyväksynyt tonttien luovutusehtojen pisteytyksen perusteet ja päättänyt tonttien luovuttamisesta.

Hallinto-oikeus arvioi, että ympäristölautakunnan 18.11.2011 päättämät tonttien luovutusehdot ja päätöksenteossa 18.1.2012 käytetyt pisteytysjärjestelmään perustuvat luovutusehdot poikkesivat toisistaan.

Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa, että kunnalla on itsehallintonsa nojalla laaja valinnanvapaus ja harkintavalta päättäessään siitä, kenelle se tonttinsa luovuttaa. Kunnan on kuitenkin toiminnassaan noudatettava muun muassa hallintolain 6 §:ssä säädettyjä hallinnon oikeusperiaatteita. Ympäristölautakunta ei ollut hallinto-oikeuden arvion mukaan esittänyt hyväksyttävää syytä sille, miksi se oli muuttanut tonttien luovuttamisessa käytettyjä ehtoja ja siten asettanut osan kuntalaisista aiemmasta päätöksestään poiketen heikompaan asemaan muihin kuntalaisiin nähden. Ympäristölautakunnan 18.1.2012 tekemä päätös tonttien luovuttamisesta loukkasi siten hakijoiden oikeutettuja odotuksia eli niin sanottua luottamuksensuojaperiaatetta sekä tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Ympäristölautakunnan tekemät päätökset oli hallinnon oikeusperiaatteiden vastaisina ja lainvastaisina kumottava.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Jukka Hartikainen, Mirjami Paso ja Anu Klemetti. Asian esittelijä Anu Klemetti.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.