Helsingin HAO 19.12.2013 13/1686/4

Arvonlisävero - Verolajien välinen seurannaismuutos - Lainvoima

Diaarinumero: 04436/13/8201
Taltionumero: 13/1686/4
Antopäivä: 19.12.2013

Verotuksen oikaisulautakunta oli hyväksynyt veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tekemän oikaisuvaatimuksen, kumonnut toimitetun verotuksen A:n palkkatulojen osalta ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Verohallinto toimitti verotuksen uudelleen palkkatulojen osalta Länsi-Suomen verotuksen oikaisulautakunnan 10.11.2011 tekemän päätöksen perusteella. Verovelvollisen palkkatuloihin lisättiin 32 730 euroa verotuksen oikaisupäätöksellä 15.5.2012. Oikaisupäätöksen perusteluissa A Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2008 tulona ilmoitettujen tuottojen katsottiin perustuneen yhtiön osakkaan henkilö A:n henkilökohtaiseen työpanokseen ja asiantuntemukseen.

Verohallinto oli jättänyt tutkimatta myöhässä saapuneena A Oy:n 14.6.2012 Verohallintoon saapuneen tilikautta 1.1.-31.12.2008 koskeneen arvonlisäveron palautushakemuksen. Hallinto-oikeus katsoi A Oy:n 14.6.2012 Verohallintoon saapuneen arvonlisäveron palautushakemuksen sisällön perusteella A Oy:n esittäneen arvonlisäverolain 204 §:n 3 momentissa tarkoitetun vaatimuksen verovelvollisen eduksi tapahtuvasta oikaisusta.

Henkilön A rahapalkaksi muutoksenhaun johdosta lisätty 32 730 euroa alensi vastavuoroisesti A Oy:n arvonlisäverollisen palvelumyynnin määrää tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Näin henkilön A verovuodelta 2008 suoritettavan veron määrä oli muuttunut veronsaajien oikeudenvalvontayksikön muutoksenhaun johdosta A Oy:n suoritettavaan arvonlisäveron määrään vaikuttavalla tavalla. Asiassa sovellettavan arvonlisäverolain 204 §:n 2 momentin perusteella A Oy:n suoritettavaa veron määrää oli oikaistava kyseistä muutosta vastaavasti.

Hallinto-oikeus hyväksyi arvonlisäveron palauttamista koskevan vaatimuksen, kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian Verohallinnolle palautettavan veron määrän selvittämiseksi.

Arvonlisäverolaki 204 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Tuulikki Tulokas ja Matti Haapaniemi (t).
Asian esittelijä Pasi Mäkelä.

Haettu muutosta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.