Helsingin HAO 04.12.2013 13/1402/1

Oikeusapu - Avustajan lasku - Laskun toimittaminen - Pääasian käsittelyn päättyminen - Päätöksen tiedoksisaanti - Tuomioistuimen menettely

Diaarinumero: 04525/13/1220
Taltionumero: 13/1402/1
Antopäivä: 4.12.2013

Hallinto-oikeus oli pääasiaa koskevan ratkaisunsa yhteydessä määrännyt avustajalle maksettavaksi palkkiota valtion varoista hänen pääasiassa suorittamistaan toimenpiteistä hallinto-oikeuden päätöksen antopäivään mennessä. Hallinto-oikeus oli ennen pääasian ratkaisemista kirjallisesti varannut valittajalle tilaisuuden toimittaa avustajan lasku annetun määräajan kuluessa. Avustaja oli sittemmin pääasian päätöksen antopäivän jälkeen toimittanut hallinto-oikeudelle laskun täydennyksen, joka sisälsi päätöksen antopäivän jälkeen suoritettuja toimenpiteitä yhteensä puoli tuntia sekä vaatimuksen kielikorotuksesta 15 minuutin osalta. Avustaja on ilmoittanut hallinto-oikeudelle, että hän ei ollut saanut pääasiaa koskevaa päätöstä tiedokseen ennen suorittamiaan uusia toimenpiteitä.

Oikeusapulain mukaan avustajalle tulevaa palkkiota ja korvausta ei lähtökohtaisesti voida määrätä maksettavaksi pääasian käsittelyn päättymisen jälkeen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2013:16 mukaan palkkion maksaminen käsittelyn päättymisen jälkeen voi kuitenkin olla mahdollista siinä tapauksessa, että palkkiosta päättämättä jättäminen ei johdu asiamiehestä vaan tuomioistuimen menettelystä.

Hallinto-oikeus totesi, että pääasian käsittely ja avustajan tehtävä hallinto-oikeudessa on päättynyt hallinto-oikeuden annettua ratkaisunsa pääasiassa. Hallinto-oikeus oli ennen pääasian ratkaisemista pyytänyt toimittamaan asiassa avustajan laskun. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella avustajalle olisi tullut maksettavaksi korvausta hallinto-oikeudessa pääasian käsittelyn päättymisen jälkeen suoritetuista toimenpiteistä.

Oikeusapulaki 17 § 1 momentti, 18 § 2 momentti ja 18 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Terttu Villikka, Ulf Ekebom (t), Leena Karhu, Sirpa Tammisalo, Pirjo Järvenpää, Tero Leskinen, Anna Salminen, Minna Martikainen, Päivi Saarinen-Korpela ja Virpi Ikkelä.
Asian esittelijä Virpi Ikkelä.

Äänestys 9 - 2.

Haettu muutosta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.