Helsingin HAO 07.11.2013 13/1088/6

Säätiö - Verovelvollisuus - Tuloverotus - Yleishyödyllinen yhteisö - Välittömyys

Diaarinumero: 05393/12/8103
Taltionumero: 13/1088/6
Antopäivä: 7.11.2013

Kysymys oli siitä, oliko X:n tukisäätiö katsottava yleishyödylliseksi yhteisöksi, ottaen erityisesti huomioon tuloverolain 22 §:n mukainen vaatimus yhteisön toiminnasta välittömästi yleiseksi hyväksi.

X:n tukisäätiöön oli siirretty yleishyödyllisenä pidetyn X ry:n varojen sijoitustoiminta. X:n tukisäätiöllä ei ollut verovuonna varsinaista omaa, yleishyödyllistä toimintaa. Se oli antanut avustusta ainoastaan yleishyödylliselle perustajayhteisölleen X ry:lle ja avustus oli annettu niistä varoista, jotka mainittu perustajayhteisö oli sille luovuttanut. Perustajayhteisö oli jakanut säätiön antamasta avustuksesta edelleen avustuksia omille jäsenyhdistyksilleen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Hallinto-oikeus totesi, että X:n tukisäätiön säännöistä ilmenevää yhdistyksen tarkoitusta voitiin pitää yleishyödyllisenä. X:n tukisäätiöllä ei ollut henkilöstökuluja, sillä ei ollut elinkeinotoimintaa, eikä se kilpaillut toiminnallaan minkään muun toimijan kanssa. Yleishyödyllisenä pidetyn perustajayhteisö X ry:n varojen sijoitustoiminta olisi tullut verotetuksi yleishyödyllistä yhdistystä koskevien säännösten mukaan, mikäli mainittua toimintaa ei olisi siirretty X:n tukisäätiöön.

Hallinto-oikeus katsoi, että näissä olosuhteissa X:n tukisäätiö, X ry ja sen piiri- ja paikallisyhdistykset muodostivat välittömästi yleiseksi hyväksi toimivan kokonaisuuden. X:n tukisäätiötä oli tämän kokonaisuuden osana pidettävä myös tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä.

Tuloverolaki 22 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Talja, Laura Palmu (t) ja Johanna Kähärä.
Asian esittelijä Annina Nieminen.

Haettu muutosta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.