Helsingin HAO 10.04.2013 13/0390/1

Valmistevero - Sähkövero - Maakaasu - Teollisuus - Teollinen tuotanto - Ammattimainen kasvihuoneviljely - Kasvien tuotanto - Hiilidioksidilannoitus - Välitön ensikäyttö

Diaarinumero: 03380/11/8405
Taltionumero: 13/0390/1
Antopäivä: 10.4.2013

A Oy oli ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittava yhtiö. Se oli hakenut valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun palautusta vuosilta 2008-2010 maakaasusta, jota se oli hyödyntänyt viljelytoiminnassaan. Yhtiö hoiti tuottamiensa kasvien hiilidioksidilannoituksen polttamalla maakaasua ja ohjaamalla poltosta syntyneet savukaasut kasveille. Savukaasut johdetaan kanavia pitkin kasvihuoneisiin ja puhalletaan putkiston kautta kasveille. Savukaasut eivät ole enää kuumia saapuessaan kasvihuoneisiin.

Hallinto-oikeus totesi, että ammattimainen kasvihuoneviljely on sähköverolaissa rinnastettu teollisuuteen eikä laissa ole mitään rajauksia tältä osin. Tähän nähden ammattimaista kasvihuoneviljelyä on pidettävä sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna teollisena tuotantona. Hallinto-oikeus katsoi, että hiilidioksidilannoituksessa maakaasu käytetään välittömästi ensikäytössä kasvien tuotannossa. Yhtiö oli siten ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käyttänyt maakaasun sähköverolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tullipiirin ei ollut tullut hylätä yhtiön hakemusta.

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (sähköverolaki) 2 § 1 mom 6 kohta, 21 § 1 mom 1 kohta

Haettu muutosta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.