Helsingin HAO 25.03.2013 13/0181/5

Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Asemakaava - Puisto - Matkapuhelintukiasema - Selvitys

Diaarinumerot: 01732/12/4111, 01960/12/4111, 02034/12/4111
Taltionumero: 13/0181/5
Antopäivä: 25.3.2013

Kaupunkisuunnittelupäällikkö oli antanut 24.2.2012 myönteiset poikkeamispäätökset yhteensä seitsemälle eri matkapuhelintukiasemalle. Kaikissa hankkeissa oli hakijana ollut X Oy. Hallinto-oikeuteen oli valitettu kolmesta päätöksestä pääosin hankkeiden naapureina olevien asunto-osakeyhtiöiden toimesta.

Kussakin hankkeessa oli kysymys matkapuhelintukiaseman rakentamisesta noin 50 m2:n suuruiselle vuokra-alueelle, joka oli voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu puistoksi. Matkapuhelintukiasemaan kuului 30 metriä korkea, vapaasti seisova, harustamaton putkimasto ja noin 3 m2:n suuruinen laitetila.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunkisuunnittelupäällikön valituksenalaiset päätökset ja hylkäsi lupahakemukset. Hallinto-oikeus totesi, että maankäyttö- ja rakennusasetuksen 64 §:n mukainen selvitys oli tullut liittää jo poikkeamislupaa koskevaan hakemukseen.

X Oy oli hakemuksessaan ja "MRA 64 § selvityksessään" ilmoittanut, ettei sillä ollut tiedossa muita lähialueille tulevia matkapuhelintukiasemaa koskevia hankkeita. X Oy oli kuitenkin hakenut ja sille oli myönnetty luvat myös lähialueilla sijaitseville muille matkapuhelintukiasemille. Hallinto-oikeus totesi, että hakijan esittämä selvitys ei täyttänyt maankäyttö- ja rakennusasetuksen 64 §:n 1 momentin 2 kohdassa vaadittua selvitystä hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista eikä niiden merkitystä myöskään toisiinsa nähden ollut arvioitu poikkeamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä.

Asiakirjoissa ja mainitussa selvityksessä ei ollut myöskään riittävästi selvitetty ja arvioitu asetuksen 64 §:n 1 momentin 3 kohdassa vaaditulla tavalla sitä, oliko maston tarkoitusta palvelevia yleiseen televerkkoon jo kuuluvan maston muita vapaita antennipaikkoja käytettävissä. Selvityksen puutteellisuuksien vuoksi ei ollut arvioitavissa, oliko poikkeamisen myöntämiseen asemakaavasta ja matkapuhelintukiaseman sijoittamiseen kaupungin puistoalueelle ollut oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 125 § 1 mom, 126 § 1 ja 2 mom, 135 § 1 mom, 171 § 1 mom, 172 § 1 ja 2 mom
Maankäyttö- ja rakennusasetus 64 § 1 mom

Ks. myös Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (10.9.1999/895) 64 §:n perustelumuistio

Samoin Helsingin HAO 25.3.2013 taltionumero 13/0179/5 ja 25.3.2013 taltionumero 13/0180/5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.