Hämeenlinnan HAO 04.12.2013 13/0752/3

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen - Hallinto-oikeuden toimivalta - Valituskelpoisuus

Diaarinumero: 00917/13/1299
Taltionumero: 13/0752/3
Antopäivä: 4.12.2013

Päätöslyhennelmä

Maistraatti oli vahvistanut perukirjan osakastiedot todeten, että kuolinpesässä ei ole osakkaita.

A, joka katsoi olevansa kuolinpesän osakas, vaati valituksessaan maistraatin tekemän osakastietojen vahvistuksen kumoamista. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus totesi, että maistraatti ei ole perukirjan osakastietojen vahvistamista koskevalla hallintotoimellaan kuolinpesään kohdistuvien perhe- ja perintöoikeudellisten oikeuksien haltijoita sitovasti ratkaissut, onko kuolinpesässä perintökaaren 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkaita. Kuolinpesän osakasasemaa koskeva erimielisyys on yksityisoikeudellinen riita-asia, joka voidaan maistraatin vahvistuksen esteenä olematta saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi ja ratkaistavaksi riita-asian oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä.

Maistraatin toimenpide perukirjan osakastietojen vahvistamisesta ei sisältänyt sellaista ratkaisua, johon voidaan hakea muutosta hallintolainkäytön järjestyksessä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.