Hämeenlinnan HAO 25.11.2013 13/0567/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Suorituksen jakaminen eri vuosille - - Verotuksen kiertäminen

Diaarinumero: 00912/12/8101
Taltionumero: 13/0567/1
Antopäivä: 25.11.2013

Päätöslyhennelmä

Verovelvollinen oli marraskuussa 2007 allekirjoittanut omasta ja puolisonsa puolesta sopimuksen omakotitalonsa katon uusimisesta X Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan kattotyön hinta oli kokonaisuudessaan 8 250 euroa. Toimitusajaksi oli merkitty kevät 2008. Sopimuksessa oli todettu, että ”työn osuudesta kotitalousvähennyksen ylijäävä osuus laskutetaan 01/2009”.

Yhtiö oli suorittanut kattotyön keväällä 2008. Laskutus suoritettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 5 250 euroa oli maksettu toukokuussa 2008. Vuoden 2008 verotuksissa verovelvolliselle ja hänen puolisolleen oli myönnetty laskun työn osuuden perusteella kotitalousvähennys puoliksi kummallekin. Toisen 3 000 euron erän lasku oli päivätty 30.12.2008 ja sen eräpäivä oli ollut 6.1.2009. Verovelvollinen oli maksanut laskun sen eräpäivänä. Vuoden 2009 verotuksessa verovelvolliselle oli laskun työn osuudesta myönnetty koti­talousvähennys 1 080 euroa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksessa oli lausuttu, että X Oy:n ti­lauslomakkeesta kävi ilmi, että kattotyöurakassa normaali menettely oli, että maksusta 30 prosenttia suoritetaan tarviketoimituksen tai työn aloituksen yh­teydessä ja 70 prosenttia seitsemän päivän kuluessa työn valmistumisesta. Nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa maksuehdot olivat kuitenkin huomattavan poikkeukselliset. Poikkeuksellista oli, että tilauksen ja loppusuorituksen sa­moin kuin maksuerien välillä on ollut pitkä aika ja että loppusuoritus on kotita­lousvähennyksen saamiseksi siirretty seuraavan vuoden puolelle.

Hallinto-oikeus hyväksyi veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen todeten, että tuloverolaissa on säädetty enimmäismäärä, jonka ylittävältä osalta asunnossa verovuoden aikana suoritettujen kunnossapito- ja perusparannustöiden kustannukset eivät ole kotitalousvähennyksen muodossa verotuksessa vähennyskelpoisia. Esillä olevassa asiassa katon uusimisesta aiheutuneet kustannukset oli työn suorittajan normaaleista maksuehdoista olennaisesti poiketen jaettu kahdelle eri vuodelle. Järjestelylle ei ollut esitetty olleen muita kuin verotukseen liittyviä syitä. Näin ollen todettiin olevan ilmeistä, että urakkasumman maksuaikataulu oli sovittu noudatetun mukaiseksi vain siksi, että osasta muutoin suoritettavaksi tulevaa veroa vapauduttaisiin. Näissä olosuhteissa vuonna 2008 tehdystä työstä ei voitu enää vuonna 2009 myöntää kotitalousvähennystä.

Oikeusohjeet

Tuloverolaki 113 §
Tuloverolaki 127a § (946/2008)
Laki verotusmenettelystä 28 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.