Hämeenlinnan HAO 04.11.2013 13/0534/1

Hallintoriita - Kuntien välinen korvausvastuu - Vammaispalvelu - Palveluasuminen - Asumispalvelu - Kotikunta - Muutto omaan asuntoon

Diaarinumero: 01711/12/6108
Taltionumero: 13/0534/1
Antopäivä: 4.11.2013

Päätöslyhennelmä

X:n sosiaalilautakunta oli myöntänyt jo vuosia eräälle henkilölle vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen omaan kotiin. Palvelu oli järjestetty korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkauskustannukset siten, että henkilön käytettävissä oli viikoittain 100 korvaukseen oikeuttavaa avustajan työtuntia. Henkilöllä oli ollut kolme henkilökohtaista avustajaa ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut. Henkilö tarvitsi avustajaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan.

Kyseinen henkilö hankki X:n kunnassa sijaitsevan yksiön tilalle kolmion Y:n kunnasta, minne myös muutti. X:n sosiaalilautakunta maksoi Y:n asunnon muutostyöt. X:n ja Y:n kunnat olivat olleet yhteydessä toisiinsa noin puoli vuotta ennen muuttoa ja toimineet asiassa muutoinkin yhteistyössä.

Y:n perusturvalautakunta järjesti henkilölle palveluasumisen kotiin Y:n kunnassa korvaamalla hänelle viikoittaiset 112 henkilökohtaisen avustajan tuntia siten, että hänellä on edelleen kolme eriaikaista henkilökohtaista avustajaa, jotta hän voi asua omassa asunnossaan. X:n ja Y:n välillä ei ollut erimielisyyttä henkilön vammaisuuden tasosta ja avun tarpeesta.

Y:n perusturvalautakunta vaati, että X:n sosiaalilautakunta on velvoitettava korvaamaan Y:n perusturvalautakunnalle palveluasumisesta aiheutuneet henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset.

Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.

Asiassa oli kysymys tilanteesta, jossa vammainen henkilö muutti toiseen kuntaan itsenäisesti ja asettui asumaan sitä varten hankkimaansa omistusasuntoon. Henkilöä ei sijoitettu eikä hän myöskään hakeutunut palveluasuntoon, asumispalveluyksikköön, tukiasuntoon tai minkään muunkaan sosiaalihuoltoasetuksen 10 §:ssä tarkoitetun asumispalvelun piiriin. Muutto ei perustunut sosiaalipalvelun tai hoitopaikan tarpeeseen.

Koska kyseessä oli henkilön tavanomainen muutto paikkakunnalta toiselle, sitä arvioitiin kotikuntalain 2 §:n ja sosiaalihuoltolain 13 §:n pääsäännön mukaan. Sosiaalihuoltolain 42 b §:n säännös ei tullut asiassa sovellettavaksi. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että henkilö tarvitsi kotona asuessaan runsaasti toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoistaan selviytyäkseen.

Asian ovat ratkaisseethallinto-oikeustuomarit Heikki Jukarainen, Vesa Sirkesalo ja JohannaVirmavirta. Asian esitteli Pasi Vikman.

Oikeusohjeet

Kotikuntalaki 2 §
Kotikuntalaki 3 §
Kotikuntalaki 3 b §
Sosiaalihuoltolaki 13 § 1 mom
Sosiaalihuoltolaki 14 § 1 mom
Sosiaalihuoltolaki 16 a §
Sosiaalihuoltolaki 42 b §

KHO:n päätös 24.11.2014 taltio 14/3664. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.