Hämeenlinnan HAO 26.11.2013 13/0308/4

Lasten päivähoito - Päivähoidon järjestämisvelvollisuus - Kunnassa esiintyvä tarve

Diaarinumero: 01212/12/6111
Taltionumero: 13/0308/4
Antopäivä: 26.11.2013

Päätöslyhennelmä

Kunnan velvollisuus järjestää lapselle päivähoitoa kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Lapsen äiti oli hakenut lapselleen vuorohoidon järjestämistä juhlapyhiä edeltävinä päivinä kello 18 jälkeen. Kunnan sosiaalilautakunnan hyväksymien vuorohoidon periaatteiden mukaan vuorohoitoa järjestettiin kunnassa esiintyvän kokonaistarpeen mukaan ja vuorohoidon järjestämisen rajana voitiin pitää neljää perhettä. Vuorohoitoa ei kunnassa järjestetty tiettyinä juhlapyhinä ja niitä edeltävinä päivinä kello 18 jälkeen.

Lasten päivähoidosta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan. Pykälä velvoittaa kunnan ottamaan huomioon hoitopaikkaa, -tapaa ja -aikaa koskevat vanhempien toiveet, mutta ehdotonta velvoitetta hoidon järjestämiseen vanhempien toivomalla tavalla se ei edellytä. Lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:ssä mainitun päivähoidon järjestämisvastuun, siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää, voidaan katsoa tarkoittavan, että päivähoitoa järjestettäessä on otettava huomioon vanhempien työstä johtuvat erityispiirteet. Hoitotarpeen vähäisyys ei ole lain mukainen peruste jättää hoito järjestämättä, jos hoito on järjestettävissä ja siihen on tarvetta.

Asiassa saatu selvitys osoitti, että perheellä oli tarvetta vuorohoitoon juhlapyhiä edeltävinä päivinä kello 18-20 molempien vanhempien työstä johtuen. Hallinto-oikeus katsoi, että kunta ei ollut järjestänyt lasten päivähoitoa lain edellyttämällä tavalla siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Asian ratkaisemisen kannalta ei ollut ratkaisevaa merkitystä sillä, että kyseistä vuorohoidon tarvetta ei ollut muilla perheillä esiintynyt. Hallinto-oikeus kumosi sosiaalilautakunnan päätöksen, jolla äidin hakemus oli hylätty, ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeusohjeet

Laki lasten päivähoidosta 2 § 2 mom
Laki lasten päivähoidosta 11 § 1 mom
Laki lasten päivähoidosta 11 a § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Leena Nurmi, Kari Tornikoski, Reijo Kostamo, Irmeli Rautaharkko ja Virpi Juujärvi. Asian esittelijä Taru Torkkola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.