Hämeenlinnan HAO 22.03.2013 13/0147/1

Autoverotus - Maastavienti - Vientipalautus - Menettely - Mahdollisuus ajoneuvon tarkistamiseen

Diaarinumero: 00475/12/8303
Taltionumero: 13/0147/1
Antopäivä: 22.03.2013

KHO on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Päätöslyhennelmä

Tullipiiri oli hylännyt valittajan autoveron vientipalautushakemuksen, koska sille ei ollut annettu mahdollisuutta tarkistaa autoa ennen maastavientiä.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja lausui perusteluina seuraavaa:
Vientipalautusta koskevassa autoverolain 34 d §:ssä on muun ohella säädetty, että palautuksen hakijan on annettava veroviranomaiselle mahdollisuus tarkistaa ajoneuvo ennen vientiä. Säännös on kirjoitettu ehdottomaan muotoon eikä sitä voida tulkita niin, että tämä mahdollisuus olisi varattava vain silloin, kun asiakirjaselvitys ei ole jostain syystä ollut riittävää. Autoverolain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 192/2008 vp) perustelujen mukaan määräyksen perustana ovat olleet valvonnalliset näkökohdat ja muun ohella sen seikan varmistaminen, ettei palautuksen yhteydessä makseta yhteisöoikeudessa kiellettyä vientitukea liiallisen palautuksen muodossa. Tarkistamismahdollisuus antaa toisaalta tullille mahdollisuuden kontrolloida, että autoveron palautusta ei voida saada ajoneuvosta, jonka arvo on niin pieni, että veron määrä alittaa laissa säädetyn palautuksen alarajan.

Valittaja oli laiminlyönyt lakisääteisen velvollisuutensa varata tullille tilaisuus auton tarkistamiseen ennen sen vientiä maasta. Kun hän oli tällä tavoin menettänyt oikeutensa saada vientipalautuksen maasta viemästään autosta, tullin päätöstä, jolla se hylkäsi valittajan oikaisuvaatimuksen ei ollut syytä muuttaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Autoverolaki 34 d §

KHO:n päätös 23.12.2015 taltio 15/3823. Päätös kumottu ja asia palautettu Tullille käsiteltäväksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.