Förvaltningsdomstols avgöranden: 2013

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Kuopion HAO 22.04.2013 13/0160/2
Yksityisen haudan perustaminen - Hauta - Hautaustoimilaki - Viranomaisen harkintavalta - Asian palauttaminen - Suhteellisuusperiaate
Hämeenlinnan HAO 19.04.2013 13/0186/1
Vammaispalvelu - Taloudellinen tukitoimi - Yleinen järjestämisvelvollisuus - Kuuro henkilö - Tietokone
Helsingin HAO 10.04.2013 13/0390/1
Valmistevero - Sähkövero - Maakaasu - Teollisuus - Teollinen tuotanto - Ammattimainen kasvihuoneviljely - Kasvien tuotanto - Hiilidioksidilannoitus - Välitön ensikäyttö
Turun HAO 10.04.2013 13/0232/3
Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Erilliset luovutukset - Lahjanluonteinen kauppa - Pilkkominen - Sukupolvenvaihdos
Helsingin HAO 09.04.2013 13/0244/5
Maa-aineslupa - Viereiset alueet - ELY-keskuksen päätös - YVA-menettelyn tarpeen arviointi hallinto-oikeudessa - Yhteisvaikutukset
Kuopion HAO 08.04.2013 13/0105/3
Kunnallisasia - Tonttien luovuttaminen - Luovutusehdot - Hallinnon oikeusperiaatteet - Luottamuksensuoja - Tasapuolisuus
Turun HAO 08.04.2013 13/0230/3
Kiinteistöverotus - Asumisoikeustalo - Kiinteistön verotusarvo - Luovutusrajoitus - Enimmäisluovutushinta
Ålands FD 08.04.2013 21/2013
Landskapslagstiftning - Landskapstjänsteman - Uppsägning under prövotid - Förlängning av prövotid - Tjänsteförhållandets natur - Grundrättighetsbejakande tolkning
Rovaniemen HAO 04.04.2013 13/0159/1
Kiinteistövero - Kiinteistön käsite - Kiinteistön arvo - Kiinteistön ainesosa - Kaivoskivennäisten esiintymä
Helsingin HAO 28.03.2013 13/0493/4
Arvonlisäverotus - Verollinen myynti - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Terveyden- ja sairaanhoito - Työterveyshuolto
Kouvolan HAO 27.03.2013 13/109/1
Verovapaa luovutusvoitto - Osakeyhtiö - Sukupolvenvaihdos - Luottamuksensuoja
Kuopion HAO 27.03.2013 13/0239/7
Alistus - Psykiatrisen sairaalahoidon jatkaminen - Sairaalan ulkopuolinen lääkäri - Suullisen käsittelyn toimittaminen - Avustajan määrääminen - Todistajaksi kutsuminen
Vaasan HAO 25.03.2013 13/0130/3
Kunnallisvaalit - Esteellisyys - Vaalilautakunnan jäsen
Helsingin HAO 25.03.2013 13/0181/5
Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Asemakaava - Puisto - Matkapuhelintukiasema - Selvitys
Hämeenlinnan HAO 22.03.2013 13/0147/1
Autoverotus - Maastavienti - Vientipalautus - Menettely - Mahdollisuus ajoneuvon tarkistamiseen
Helsingin HAO 21.03.2013 13/0249/6
Arvonalentumispoiston palautuminen - Käyttöomaisuusosake - Poisto - Oikaisuerä - Käypä arvo
Hämeenlinnan HAO 20.03.2013 13/0146/2
Maankäyttö- ja rakentaminen - Tuulivoimarakentaminen - Suunnittelutarveratkaisu
Vaasan HAO 19.03.2013 13/0124/3
Välitön verotus - Rakentamispalvelu - Oman käytön arvonlisävero - Vaihto-omaisuuden hankintameno - Vähentämisvuosi
Turun HAO 19.03.2013 13/0175/3
Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikiekko - Saapumisajan merkitseminen - Aikarajoitus
Kuopion HAO 12.03.2013 13/0100/1
Lahjaverotus - Sukupolvenvaihdos - Yhtiön omien osakkeiden lunastaminen - Alihinta
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.