Förvaltningsdomstols avgöranden: 2013

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Helsingin HAO 25.06.2013 13/0487/5
Maankäyttö- ja rakennuslaki - Poikkeaminen - Toimivalta - Korvaava rakentaminen - Sivuasunto
Kuopion HAO 25.06.2013 13/0257/3
Valtiontuki - Takaisinperintä - Tuen määrä - Täytäntöönpano - Välipäätös
Vaasan HAO 24.06.2013 13/0402/2
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Oleskeluluvan hakeminen - Asian selvittäminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus - Asianosaisen kuuleminen - Suullinen kuuleminen - Laillinen oleskelu
Kuopion HAO 24.06.2013 13/0248/2
Perustevalitus - Kehitysvammaisten erityishuolto - Sosiaalihuollon asiakasmaksu - Asiakasmaksun palauttaminen - Oikeudenkäyntikulut
Vaasan HAO 19.06.2013 13/0173/1
Ympäristö - Toiminnan ympäristövaikutukset - Toimivaltainen lupaviranomainen - Sijaintikunta
Kuopion HAO 17.06.2013 13/0243/3
Vaali - Valtuuston puheenjohtaja - Suhteellinen vaali - Välitön vaali - Listavaali - Henkilövaali
Turun HAO 14.06.2013 13/0162/1
Asemakaavan muuttaminen - Liikenteen järjestäminen
Turun HAO 14.06.2013 13/0391/3
Ennakkoperintä - Palkka - Työkorvaus - Kuljetusliike - Autonkuljettaja
Oulun HAO 13.06.2013 13/0255/1
Lahjaverotus - Avioero - Ositus - Tasingosta luopuminen - Ennakkoratkaisu
Turun HAO 11.06.2013 13/0153/1
Kunnallisvalitus - Kunnanjohtaja - Valtuustoaloite - Tilapäinen valiokunta
Kuopion HAO 10.06.2013 13/0223/3
Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Aluehallintovirasto - Asianosainen - Kunnan jäsen - Kiinteistön omistaminen tai hallinta - Viranomaisen valitusoikeus
Helsingin HAO 06.06.2013 13/0910/4
Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Kiinteän toimipaikan lakkaaminen - EU-oikeus - Sijoittautumisoikeus - Syrjintäkielto - Exit-tax
Helsingin HAO 04.06.2013 13/0427/2
Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Hoitavaan sairaalaan nähden ulkopuolisen psykiatrisen arvion tarpeellisuus - Arvion riippumattomuus
Helsingin HAO 29.05.2013 13/0844/4
Siirtohinnoittelu - Siirtohintaoikaisu - Verotusmenettelystä annetun lain 28 ja 31 §
Ålands FD 27.05.2013 37/2013
Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Kommunalärende - Tjänsteval - Beredning - Meritjämförelse - Motivering av beslut
Vaasan HAO 15.05.2013 13/0219/3
Välitön verotus - Tulon veronalaisuus - Suomessa asuva henkilö - Ulkomailta saatu tulo
Hämeenlinnan HAO 13.05.2013 13/0267/2
Vesihuolto - Liittämisvelvollisuus - Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen - Rakennettu kiinteistö - Ulkosaunarakennus
Kuopion HAO 10.05.2013 13/0190/2
Oikeusturva - Päätöksen sisältö - Päätöksen perusteleminen - Hallintovalitus - Täytäntöönpano - Holhoustoimi - Lupa kiinteistön myymiseen - Oikeudenkäyntikulut
Oulun HAO 29.04.2013 13/0194/1
Lahjaverotus - Lahjansaaja - Osakeyhtiö - Alihintainen luovutus - Luovutusvoitto
Ålands FD 25.04.2013 22/2013
Landskapslagstiftning - Bygglov - Tillståndsförfarande - Syn - Hörande av granne - Byggprojektets ringa betydelse
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.