Förvaltningsdomstols avgöranden: 2013

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Kuopion HAO 28.08.2013 13/0335/2
Valitusoikeus - Asianosaisuus - EU-oikeus - Valtionapu - Kehittämisavustus - Oikeudenkäynnin tehokkuus
Turun HAO 27.08.2013 13/0514/3
Yleishyödyllinen yhdistys - Elinkeinotulo - Varojenkeräyksestä saatu tulo - Hyödykkeiden myynti - Wc- ja talouspaperin myynti
Turun HAO 26.08.2013 13/0207/1
Vesihuolto, Liittämisvelvollisuus, Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen, Vapaa-ajan asunto
Turun HAO 23.08.2013 13/0571/2
Hallintoriita - Yksityisesti sijoitettu lapsi - Taloudellinen tuki perhehoitajalain sisältämien periaatteiden mukaisesti lapsen tosiasialliselle huoltajalle - Perhehoitajan palkkion ja kulukorvauksen luonteinen tuki
Turun HAO 23.08.2013 13/0570/2
Hallintoriita - Yksityisesti sijoitettu lapsi - Taloudellinen tuki perhehoitajalain sisältämien periaatteiden mukaisesti lapsen tosiasialliselle huoltajalle
Kuopion HAO 22.08.2013 13/0329/3
Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Asianosainen - Tutkimatta jättäminen
Kuopion HAO 22.08.2013 13/0327/3
Kirkollisvalitus - Valitusoikeus - Asianosainen - Tutkimatta jättäminen
Kuopion HAO 21.08.2013 13/0314/2
Lasten päivähoito - Päivähoitoon ottaminen - Päivähoitopaikan muuttaminen - Päätöksen valituskelpoisuus
Turun HAO 20.08.2013 13/0494/3
Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Maatila - Tilakokonaisuus - Metsätila
Turun HAO 20.08.2013 13/0550/2
Huostaanotto, laitossijoitus, aineiden ja esineiden haltuunotto, sähkötupakka ja täyttöneste
Kuopion HAO 19.08.2013 13/0315/3
Kunnallisvalitus - Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut - Kehitysvammaisten erityishuolto - Ylläpito - Maksu - Ateria
Helsingin HAO 13.08.2013 13/1198/4
Arvonlisävero - Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö - Kiinteistöön kohdistuva palvelu - Irtaimiston puhtaanapito
Hämeenlinnan HAO 12.08.2013 13/0468/3
Tilintarkastajan määrääminen - Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen pöytäkirja
Kuopion HAO 12.08.2013 13/0306/3
Kunnallisvalitus - Päätöksen valituskelpoisuus - Oikaisuvaatimusmenettely - Työsopimuslaki - Lomautusilmoitus - Päätöksen perusteleminen
Vaasan HAO 09.08.2013 13/0463/2
Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoitoon määrääminen - Alistus - Riippumaton psykiatrinen mielipide - Sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio - Sairaalan johtokunnan jäsen
Helsingin HAO 19.07.2013 13/0574/2
Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Tarkkailun suorittaminen ja tarkkailulausunnon antaminen muussa sairaalassa kuin siinä, jossa psykiatrinen hoito toteutetaan - Toimivaltasuhteet ja tarkkailulausunnon antaminen
Turun HAO 03.07.2013 13/0433/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Peitelty osinko - Verovuosi - Käteisvarojen nostaminen yhtiöstä - Osakaslaina - Velkakirjan ehtojen noudattaminen - Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi
Turun HAO 28.06.2013 13/0183/1
Yleiskaava - Oikaisukehotus - Kuuden kuukauden määräaika - Kaavan hyväksymispäätöksen raukeaminen
Turun HAO 27.06.2013 13/0413/3
Elinkeinotulon verotus - Lisääntyneet elantokustannukset - Lisävähennys - Työmatka - Tilapäinen - Tavanmukainen toiminta-alue - Maanrakennusala
Hämeenlinnan HAO 26.06.2013 13/0323/1
Jälkiverotus - Elinkeinotulo - Rahanarvoinen etuus - Arvonlisävero-osuus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.