Förvaltningsdomstols avgöranden: 2013

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Ålands FD 24.10.2013 77/2013
Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Lagstiftningsbehörighet - Allmänna vägar - Ersättningsanspråk - Statens ämbetsverk på Åland - Vägförrättning
Turun HAO 22.10.2013 13/0673/3
Perintövero - Hyvitys ulkomaille maksetusta verosta - Vieraalle valtiolle maksettu vero - Ulkomailla asuva perillinen - Pääomien vapaa liikkuvuus
Helsingin HAO 15.10.2013 13/1447/4
Kansainvälinen verotus - Kiinteistösijoitusyhtiö - Kiinteistötulojen verottaminen - Syrjiminen - Pääomien vapaa liikkuminen
Kuopion HAO 15.10.2013 13/0413/3
Valtiontuki - Takaisinperintä - Välitön ja tehokas - Täytäntöönpano - Unionin oikeuden etusija - Saneerausmenettely - Tuen määrä
Vaasan HAO 11.10.2013 13/0427/3
Perintöveron huojennus - Takaisinperintä - Maatalouden lopettaminen - Terveydelliset syyt - Vapaaehtoinen luopuminen
Oulun HAO 11.10.2013 13/0520/2
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnollinen vähennys - Opiskelukustannukset - Täydennyskoulutus - Luokanopettaja
Helsingin HAO 10.10.2013 13/0976/6
Henkilökohtaisen tulon verotus - Eläketulo - Ikäsyrjintä - Syrjintä - Eläketulon lisävero - Perusoikeudet - Perustuslaki - Euroopan unionin perusoikeuskirja
Kuopion HAO 08.10.2013 13/0372/1
Taksiliikenne - Yhteisliikenne - Asemapaikka
Helsingin HAO 07.10.2013 13/0760/2
Kunnallisvalitus - Virkavaali - Kunnanjohtaja - Virheellinen päätöksentekojärjestys
Turun HAO 07.10.2013 13/0633/3
Varainsiirtovero - Ensiasunto - Aikaisempi omistus - Hallintaoikeus - Omistusoikeuden siirtyminen - Lykkäävä ehto
Helsingin HAO 27.09.2013 13/1404/4
Arvonlisävero - Veronkierto - Keinotekoinen järjestely - Rahoituspalvelu - Neuvontapalvelut
Kuopion HAO 23.09.2013 13/0373/2
Hallintopäätöksen pysyvyys - Luottamuksensuoja - Hallintopäätöksen korjaaminen - Itseoikaisu asianosaisen vahingoksi - Asiavirhe - Valituskelpoisuus - Takaisinperintä - Mitättömyys
Helsingin HAO 20.09.2013 13/0992/1
Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Lahjakortit
Helsingin HAO 18.09.2013 13/0869/6
Asumispalvelu - Asiakasmaksu - Tarvikemaksu
Helsingin HAO 18.09.2013 13/1360/4
Arvonlisävero - Verollinen liiketoiminta - Arvonlisäverotuksen soveltamisalan ulkopuolinen toiminta - Vähennysoikeus - Konsernin emoyhtiö - Yleiskulut
Vaasan HAO 17.09.2013 13/0394/3
Ympäristölupa - Louhinta - vähimmäisetäisyys - Asetuksesta poikkeaminen sopimalla - Asetuksen sitovuus
Hämeenlinnan HAO 17.09.2013 13/0416/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Lomahuoneiston vuokraus - Vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet menot - Tappiollinen vuokraustoiminta
Hämeenlinnan HAO 16.09.2013 13/0556/3
Koeaika - Koeaikaa koskevan ehdon sitovuus - Kunnallinen viranhaltija - Syrjintä - Virkasuhteen purkaminen koeaikana
Turun HAO 10.09.2013 13/0229/1
Kirkollisasia - Toimielin - Suhteellinen vaalitapa
Turun HAO 06.09.2013 13/0547/3
Anniskeluasia - Mainonta - Happy hour - Tarjoushintailmoittelu - Alennettu hinta -Kiertoilmaisu - Internet-mainonta - Huomautus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-129

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.