Vaasan HAO 10.05.2012 12/0247/3

Verotusmenettely - Uudelleen toimitettu verotus - Reformatio in peius -kielto

Diaarinumero: 00015/11/8103
Taltionumero: 12/0247/3
Antopäivä: 10.5.2012

Säännönmukaisessa verotuksessa verovelvollisen ansiotuloihin oli selvittämättömän omaisuuden lisäyksen johdosta lisätty 10.000 euroa. Verovelvollinen oli oikaisulautakunnassa vaatinut määrän poistamista selvittäen tulojen alkuperän. Oikaisulautakunta kumosi säännönmukaisen verotuksen ja palautti verotuksen verotoimistolle uudelleen toimitettavaksi, koska verovelvollinen oli jättänyt sellaisen uuden selvityksen, josta Verohallinnolla ei ollut ollut tietoa verotusta toimitettaessa.
Uudelleen toimitetussa verotuksessa verotoimisto poisti ansiotuloista selvittämättömän omaisuuden lisäyksen ja lisäsi saadun selvityksen perusteella pizzerian myynnistä saadun kauppahinnan 30.781,91 euroa elinkeinotoiminnan tuloihin ja vahvisti elinkeinotoiminnan ansiotuloksi 26.195,60 euroa. Verovelvollisen oikaisuvaatimuksen johdosta oikaisulautakunta alensi elinkeinotoiminnan ansiotulona verotettavan määrän 10.000 euroon.

Kun verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi oli perustunut seikkaan, joka ei ollut ollut käsillä säännönmukaista verotusta toimitettaessa ja verovelvollinen oli laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen hyväksyen hallinto-oikeus kumosi oikaisulautakunnan päätöksen ja saattoi uudelleen toimitetun verotuksen voimaan.

Äänestys 2 - 1 ja esittelijän eriävä mielipide.

Eri mieltä olleen jäsenen äänestyslausunto:

Verotoimiston uudelleen toimittama verotus on johtanut verovelvolliselle ankarampiin verotusseuraamuksiin. Vaikka verotuksen oikaisuun verovelvollisen vahingoksi on ollut vielä ajallisesti oikeus, ei verotusta ole voitu toimittaa verovelvollisen muutoksenhaun johdosta siten, että se johtaa hänelle ankarampiin verotusseuraamuksiin (reformatio in peius -kielto).

Esittelijän eriävä mielipide oli sama kuin eri mieltä olleen jäsenen äänestyslausunto.

Laki verotusmenettelystä 56 § 4 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.