Vaasan HAO 26.11.2012 12/0589/3

Pääomalaina - Arvopaperin arvonmenetykseen rinnastettava - Luovutustappio - Luovutustappion vähentämisajankohta

Diaarinumerot: 01362 - 01363/11/8101
Taltionumero: 12/0589/3
Antopäivä: 26.11.2012

Asiassa oli kyse siitä, voidaanko oman pääoman ehtoinen pääomalaina, joka on menetetty yhtiön konkurssissa, vahvistaa luovutustappioksi.

Verovelvollinen oli antanut vuosina 2004 - 2005 useassa erässä yhtiölle A lainaa, joista oli 30.9.2005 muodostettu osakeyhtiölain mukainen pääomalaina. Lainan ehtojen mukaan pääoma ja korko saatiin maksaa konkurssissa kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Korkoa saatiin maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan.

Kun otettiin huomioon yhtiön A taloudellinen tilanne ja toiminnan vahva tappiollisuus, hallinto-oikeus katsoi, että sijoitukset oli tehty yhtiön tappiollisen toiminnan tukemiseksi eikä vakavaraisuuden parantamiseksi. Lisäksi kun otettiin huomioon, että verovelvollinen oli jo yhtiön osakkaaksi tullessaan osakassopimuksessa sitoutunut antamaan pääomalainaa yhtiölle, hallinto-oikeus katsoi, että verovelvollinen oli osakkeenomistajana tehnyt yhtiöön A osakesijoitusta vastaavia riskisijoituksia.

Yhtiön A osakkeiden hankintamenoon oli luovutustappiota laskettaessa verovuonna 2006 luettava yhtiölle A annetun, ja rauenneen konkurssin yhteydessä menetetyn oman pääoman ehtoisen lainan pääoma.

Verovelvollinen oli vaatinut, että luovutustappiot on vähennettävä vuonna 2007 saaduista osakkeiden luovutusvoitoista. Kun verovelvollisella oli ollut luovutusvoittoja myös verovuonna 2006, hallinto-oikeus katsoi verovelvollisen eduksi, että luovutustappio on tuloverolain 50 §:n 1 momentin mukaisesti vähennettävä jo verovuonna ja sitä seuraavina vuosina sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

Tuloverolaki 50 § 1 mom ja 3 mom 3 kohta
Osakeyhtiölaki 5 luku 1 § (14.2.1997/145)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.