Vaasan HAO 17.02.2012 12/0059/1

Menettely - Luvan hakija - Hakemuskompetenssi - Suostumus - Suostumuksen peruuttaminen - Prosessinedellytys

Diaarinumero: 00057/11/5107
Taltionumero: 12/0059/1
Antopäivä: 17.2.2012

A Oy:n suostumuksen saatuaan B Oy haki ympäristölupaa ohjauspenkereiden rakentamiseen jätemateriaaleista A Oy:n rikastushiekka-alueella. Aluehallintovirasto myönsi B Oy:lle sen hakeman ympäristöluvan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valitti päätöksestä.

A Oy ilmoitti myöhemmin hallinto-oikeudelle, että yhtiö ei tule vastaanottamaan lupapäätöksen mukaisia jätemateriaaleja käytettäväksi rikastushiekka-alueensa ohjauspenkereissä. A Oy oli näin peruuttanut antamansa oikeutuksen hakea ympäristölupaa sen lukuun ja käyttänyt kaatopaikkatoiminnasta vastaavan oikeutta kieltäytyä ottamasta hakemuksessa tarkoitettua jätettä vastaan.

Kun asiassa on kyse toiminnan päästöjä lisäävästä toimenpiteestä ja mahdollisesti myös toiminnan olennaisesta muutoksesta, B Oy ei voi toimia asiassa itsenäisenä luvan hakijana, vaan ympäristöluvan hakijana on oltava kaatopaikkatoimintaa harjoittava ja siitä vastaava A Oy. Kun otetaan lisäksi huomioon, että kyse on ehdottomasta prosessinedellytyksestä, hallinto-oikeus on kumonnut ja poistanut aluehallintoviraston päätöksen.

Ympäristönsuojelulaki 3 § 1 mom 5 kohta ja 28 § 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.