Vaasan HAO 13.01.2012 12/0024/3

Lastensuojelu - Huostaanottohakemus - Kiireellinen sijoitus - Sijaishuoltopaikan muuttaminen - Väliaikainen määräys

Diaarinumero: 01962/11/6131
Taltionumero: 12/0024/3
Antopäivä: 13.1.2012

Lapsi oli kiireellisesti sijoitettu sijaishuoltopaikkaan A. Huostaanottohakemuksesta ja lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä saadun tiedon mukaan lapsen siirtymisestä sijaishuoltopaikkaan B oli sovittu sijaishuoltoyksiköiden, lapsen ja tämän äidin kesken. Lapsen siirtymisen jälkeen kiireellisen sijoituksen edelleen voimassa ollessa lasta koskeva huostaanottohakemus oli pantu vireille hallinto-oikeudessa. Lapsen siirtymisestä sijaishuoltopaikkaan B ei ollut tehty lastensuojelulain 43 §:n 3 momentin mukaista päätöstä.

Hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon huostaanottohakemuksessa esitetyt perusteet sekä asiakirjoista saatu selvitys, että lapsen sijoituksen jatkuminen kodin ulkopuolella huostaanottohakemuksen tuomioistuinkäsittelyn ajan oli tarpeellinen lapsen hoidon ja kasvatuksen turvaamiseksi, ja että lapsen sijoitus sijoituspaikkaan B oli lapsen edun mukainen. Hallinto-oikeus määräsi viran puolesta, että lapsi sijoitettiin sijoituspaikka B:hen huostaanottohakemuksen käsittelyn ajaksi.

Lastensuojelulaki 43 § 3 mom
Lastensuojelulaki 83 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.