Turun HAO 27.12.2012 12/0735/3

Oman asunnon luovutus - Omakotitalon rakentaminen ja myyminen - Elinkeinotulon verotus

Diaarinumero: 01521/11/8101
01522/11/8101
Taltionumero: 12/0735/3
Antopäivä: 27.12.2012

Puolisot olivat myyneet kolmannen itse rakentamansa omakotitalon. He olivat käyttäneet kaikkia rakentamiaan omakotitaloja vakituisena asuntonaan 3 - 4 vuotta. Rakennukset olivat lähes samankokoisia ja sijaitsivat samalla asuinalueella eikä myynneille ollut esitetty perhesuhteiden muutoksiin tai perheen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä perusteita. Hallinto-oikeus katsoi, että siitä huolimatta, että puolisoilla ei ollut ammatillista tai muuta yhteyttä rakennusalaan, kolmannen omakotitalon myyntiä ei voitu pitää verovapaana oman asunnon luovutuksena, vaan kyse oli puolisoiden verotettavasta elinkeinotulosta.

Tuloverolaki 48 § 1 mom 1 kohta

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §

Äänestys 2 -1

Eri mieltä ollut jäsen hylkäsi oikeudenvalvontayksikön valituksen luottamuksensuojasäännöksen nojalla. Julkaistua oikeuskäytäntöä ei ole muiden kuin sellaisten verovelvollisten toiminnasta, joilla on ammatillinen yhteys rakennusalaan. Verohallinto ei ole tiedottanut mahdollisuudesta soveltaa vastaavaa tulkintaa myös muihin verovelvollisiin siten, että näillä olisi ollut todellinen ja riittävä tiedonsaantimahdollisuus asiasta. Muun selvityksen puuttuessa verovelvollisten on katsottava toimineen vilpittömässä mielessä luottaen hyvin tuntemansa säännöksen soveltamiseen oman asuntonsa luovutukseen.

KHO:n päätös 31.12.2014 taltionumero 4129. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Vuosikirja 2014:200.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.