Turun HAO 29.11.2012 12/0353/1

Kunnallisvalitus - Päätöksen tiedoksianto kuntalaiselle - Valitusajan alkaminen - Salassa pidettävä tieto

Diaarinumero: 00884/12/2299
Taltionumero: 12/0353/1
Antopäivä: 29.11.2012

R:n sataman hallitus oli 19.9.2007 pöytäkirjan §:n 85 kohdalla päättänyt sataman ja yksityisen yhtiön välisten vuokrasopimusten uusimisesta ja §:n 86 kohdalla esisopimuksen tekemisestä yhtiön kanssa. A oli hallinto-oikeudelle alunperin 3.10.2011 saapuneessa valituksessaan vaatinut, että sataman hallituksen päätökset on kumottava. Hallinto-oikeuden siirrettyä valituksen satamaliikelaitoksen johtokunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi johtokunta jätti 15.5.2012 oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta. A valitti johtokunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Sataman hallituksen kokouksesta 19.9.2007 laadittu pöytäkirja nro 10/2007, joka sisälsi §:ien 79-84 kohdilla käsitellyt asiat, oli ollut mainittuihin asiakohtiin annettuine muutoksenhakuohjeineen yleisesti nähtävillä R:n kaupungin yhteispalvelupisteessä 20.9.2007. §:t 85 ja 86 sisältyivät erilliseen pöytäkirjaan nro 10_S/2007. Tämä pöytäkirja, joka sisälsi myös muutoksenhakuohjauksen mainittuihin kahteen asiakohtaan, ei ollut ollut yhteispalvelupisteessä yleisesti nähtävillä.

Hallinto-oikeus kumosi satamaliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 15.5.2012 ja palautti asian johtokunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus totesi, että sataman hallituksen päätökset 19.9.2007 §:t 85 ja 86 olivat sellaisia päätöksiä, joista kunnan jäsenillä on oikeus tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus. Näin ollen edellytyksenä oikaisuvaatimusajan alkamiselle ja päätösten lainvoimaiseksi tulolle on, että niitä koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Koska §:t 85 ja 86 eivät ole sisältyneet kaupungin yhteispalvelupisteessä nähtäväksi asetettuun pöytäkirjaan nro 10/2007 eikä pöytäkirjaa nro 10_S/2007 ole lainkaan asetettu yleisesti nähtäväksi, kunnan jäsenten oikaisuvaatimusaika ei ole alkanut. Asiaa ei ole perusteita A:n osalta arvioida toisin sen vuoksi, että hän on vuonna 2010 saanut päätökset tietoonsa muuta kautta. Sillä seikalla, ovatko päätökset §:t 85 ja 86 sisältäneet lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, ei ole merkitystä arvioitaessa oikaisuvaatimusajan alkamista.

Kuntalaki 63 §
Kuntalaki 92 § 1 mom
Kuntalaki 93 §
Kuntalaki 95 §

KHO:n päätös 12.4.2013 taltionumero 1257. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta. Vuosikirja KHO:2013:66.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.