Turun HAO 07.06.2012 12/0345/3

Tilaajavastuulaki, selvittämisvelvollisuus, laiminlyöntimaksu, työnantaja, työntekijä, kommandiittiyhtiö

Diaarinumero: 01254/11/1599
Taltionumero: 12/0345/3
Antopäivä: 7.6.2012

Kommandiittiyhtiön kanssa kuljetuspalveluista suullisen puitesopimuksen tehneellä tilaajalla ei ollut aluehallintoviraston tarkastuksessa esittää sopimuskumppanistaan tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Tilaajan mukaan sopimuskumppani oli ilmoittanut suullisesti, ettei sillä ole ulkopuolisia työntekijöitä. Aluehallintovirasto oli katsonut sopimuskumppanin työnantaja-aseman olleen julkisten rekisteritietojen perusteella ilmeinen ja määrännyt tilaajan maksamaan tilaajavastuulain mukaista laiminlyöntimaksua selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Tilaajavastuulain mukaan lakia sovelletaan tilaajaan, jonka Suomessa olevassa työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin. Lakia koskevan hallituksen esityksen 114/2006 perusteella lain soveltaminen sopimussuhteeseen muutoin kuin rakentamisessa edellyttää, että tilaajan sopimuskumppani on työnantaja ja sopimuskumppanin palveluksessa oleva työntekijä tai työntekijöitä työskentelee alihankintasopimuksen perusteella tilaajan työkohteissa tai työtiloissa.

Asiassa ei ollut näytetty, että sopimuskumppanin palveluksessa vastoin sen ilmoitusta tilaajalle olisi sopimusaikana ollut työntekijä tai työntekijöitä, jotka olisivat työskennelleet tilaajan työkohteessa. Koska tämän tilaajavastuulain soveltamisen edellytyksen ei ollut näytetty täyttyneen, tilaajan maksettavaksi ei voitu määrätä laiminlyöntimaksua.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 2 §

KHO:n päätös 23.1.2014 taltionumero 157. Eriävä mielipide.
KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa selvitetty, että työntekijän eläkevakuutus on ollut voimassa yhden työntekijän osalta sopimusta tehtäessä ja sen voimassaolon aikana. Kun tilaajaa on laskutettu kuljetuspalveluista, joissa tilaajan sopimuskumppani on hoitanut käytössään olevalla kuljetusvälineellä kuljetukset, selvitettynä on pidettävä sitä, että ainakin yksi tilaajan sopimuskumppanin palveluksessa oleva työntekijä tai yhtiön vastuunalainen yhtiömies itse on hoitanut kuljetuksia tilaajavastuulaissa tarkoitetulla tavalla. Asian käsittelyn missään vaiheessa ei ole esitetty, että työn olisi suorittanut yhtiön vastuunalainen yhtiömies. Näin ollen selvitettynä on pidettävä sitä, että työn on suorittanut tilaajavastuulain tarkoittamalla tavalla yhtiön palveluksessa oleva työntekijä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.