Turun HAO 11.05.2012 12/0299/2

Asiakasmaksu - pitkäaikaisen laitoshoidon maksu - maksun perusteena oleva tulo - takautuvasti maksettu tuki - eläkkeensaajan hoitotuki - perustevalitus

Diaarinumero: 01146/11/6209
Taltionumero: 12/0299/2
Antopäivä: 11.5.2012

Oikeuskysymyksenä oli Kelan takautuvasti maksaman eläkkeensaajan hoitotuen vaikutus pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämiseen.

X oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kela oli 4.10.2010 maksanut hänelle vuoden 2010 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen perusteella takautuvasti eläkkeensaajan hoitotukea ajalta 1.1. - 30.9.2010. Viranhaltija on laskenut takautuvasti maksetun tuen saman suuruisina erinä X:n tuloksi määrätessään hänen asiakasmaksunsa ajalle 1.10.2010 - 31.5.2011. Laskentatapa oli sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton suosittama.

Hallinto-oikeus katsoi, että takautuvasti maksetun tuen laskeminen tuloksi tehdyllä tavalla vastasi asiallisesti hoitomaksun korottamista takautuvasti, mikä on asiakasmaksulakiin ja -asetukseen perustumatonta, eikä ministeriön tai Kuntaliiton ohjeilla ole voitu antaa sitovia, maksujen määräämiseen vaikuttavia laista tai asetuksesta poikkeavia ohjeita. Maksut oli siten määrätty perusteiltaan virheellisesti.

Koko jaoston istunto. Äänestys 3 - 3

Vähemmistö katsoi, että kysymyksessä oli maksujen tarkistaminen tilanteessa, jossa X:n maksukyky oli muuttunut hänelle takautuvasti maksetun hoitotuen johdosta ja maksu oli osoittautunut virheelliseksi.

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 9 §

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 b §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 c §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 31 §
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 33 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.