Turun HAO 20.02.2012 12/0119/3

Tieteelliset jatko-opinnot - Valintaperusteet - Kelpoisuus - Opiskelijaksi ottaminen - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Yliopiston itsehallinto

Diaarinumero: 00693/11/1305
Taltionumero: 12/0119/3
Antopäivä: 20.2.2012

A, joka on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, haki oikeutta jatko-opiskeluun yliopiston tiedekuntana toimivassa kauppakorkeakoulussa. A:n hakemus ja oikaisuvaatimus hylättiin, koska kauppakorkeakoulun johtokunnan vahvistamien valintaperusteiden mukaan edellytyksenä tieteelliseen jatkokoulutukseen on ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaminen.

Hallinto-oikeus kumosi päätökset. Hallinto-oikeus katsoi, ettei yliopisto voi yliopistolain 36 §:n nojalla päättää valintaperusteista siten, että kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin yliopistolain 37 §:n mukaan tuottavan ylemmän ammattikorkeakoulun suorittaneen henkilön hakemus voidaan hylätä pelkästään sillä perusteella, että hän ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavaa ulkomaista tutkintoa. Tämä tulkinta ei loukkaa yliopiston itsehallintoa ottaen huomioon, että yliopistolla on oikeus määritellä valintaperusteet muulla tavalla ja edellyttää täydentäviä opintoja sekä viime kädessä harkintansa mukaan päättää hakijan hyväksymisestä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Suomen perustuslaki 16 §
Suomen perustuslaki 123 § 1 mom
Yliopistolaki 3 § 1 mom
Yliopistolaki 36 § 1 ja 2 mom
Yliopistolaki 37 § 5, 6 ja 9 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.