Turun HAO 16.02.2012 12/0098/2

Sosiaalihuollon asiakasmaksu, palveluasumisen erityispalvelut, palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset

Diaarinumero: 01541/11/6114
Taltionumero: 12/0098/2
Antopäivä: 16.2.2012

A:lle oli myönnetty vammaisuuden perusteella järjestettäväistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentin mukainen palveluasuminen. Kunta Y oli perinyt häneltä ylläpitomaksuksi nimettyä asiakasmaksua 130 euroa kuukaudessa. Y:n mukaan maksuun sisältyivät muun muassa wc- ja talouspaperit, siivousaineet, -välineet ja -tarvikkeet, pyykinpesuaineet, yhteiset lehdet sekä yhteisten tilojen tv-lupa ja tv:n käyttö. A oli ilmoittanut, ettei hän lue lehtiä ja että hänellä on omat talous- ja nenäliinansa. Hän voi myös tuoda itse omat pesuaineensa ja maksaa tv-lupansa. Televisio on A:n omassa huoneessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyn lain (asiakasmaksulaki) 2 §:n 1 momentin mukaan palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksulain 4 §:n 5 kohdan mukaan sosiaalipalveluista ovat maksuttomia muun muassa palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (vammaispalveluasetus) 10 §:n mukaan palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Tässä tarkoitettuja palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.
Hallinto-oikeuden mukaan asiakasmaksulaissa maksuttomiksi säädetyillä palveluasumisen erityispalveluilla tarkoitetaan vammaispalveluasetuksen 10 §:ssä säädettyjä palveluja. Ylläpitomaksun perusteeksi esitetyt palvelut tai oikeammin tarvike- ynnä muut ylläpitomaksun perusteeksi esitetyt kulut eivät olleet palveluasumiseen liittyviä maksuttomia erityispalveluja vaan tavanomaisiin elinkustannuksiin kuuluvia kuluja. Näistä voidaan periä asiakasmaksua, mutta maksu saa olla enintään aiheutuneiden kustannusten suuruinen.

Hallinto-oikeus kumosi Y:n lautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Asiassa ei ollut selvitystä siitä, että ylläpitomaksulla katetuiksi esitettyjen kulujen suuruus olisi 130 euroa kuukaudessa asukasta kohden. Y:n lautakunnan oli tämän takia määriteltävä maksun suuruus uudelleen selvitettyään ylläpitomaksulla katettujen tarvikkeiden ynnä muiden kustannukset. Lautakunnan oli A:n maksua uudelleen määrätessään otettava huomioon myös se, mitkä näistä ovat olleet A:n käytettävissä.

Sosiaalihuoltolaki 13 § 1 mom
Sosiaalihuoltolaki 17 § 1 mom
Sosiaalihuoltolaki 17 § 2 mom
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 4 § 5 kohta
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § 2 mom
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 5 §
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
10 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.