Turun HAO 13.02.2012 12/0089/3

Korotettu kiinteistövero - rakentamaton rakennuspaikka - asemakaava - ohjeellinen tonttijako

Diaarinumero: 00115/12/8111 ja 00156/12/8111
Taltionumero: 12/0089/3
Antopäivä: 13.2.2012

Nyt kyseessä olevat kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa ovat osa vuonna 1976 kiinteistörekisteriin merkittyä kiinteistöä ja ne sijaitsevat vuonna 1985 voimaan tulleen asemakaavan mukaan rivitalokorttelissa AR-3. Korttelissa on kyseiset rakennuspaikat mukaan luettuna kuusi ohjeellisen tonttijaon mukaista tonttia.

Asiassa oli kiistanalaista se, ovatko tuossa vuonna 1985 voimaan tulleessa asemakaavassa osoitetut ohjeelliset tontit kiinteistöverolain 12a §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja, jolloin niihin voidaan soveltaa korotettua kiinteistöveroprosenttia.

Kiinteistöverolain 12a §:ää koskevan hallituksen esityksen (100/1999 vp) mukaan säännöksen tarkoituksena on se, että rakennuskelpoisen asuntorakentamiseen kaavoitetun alueen omistajat ryhtyisivät joko itse rakentamaan tai luovuttamaan maan sellaisille, jotka ovat valmiit rakentamaan.

Kyseinen asemakaava on aikanaan vahvistettu rakennuslain nojalla. Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000. Siirtymäsäännöksen mukaan rakennuslain nojalla voimaan tullut asemakaava, jonka alueella ei ole hyväksyttyä tonttijakoa, on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena asemakaavana, jossa lain 78 §:n mukaisesti edellytetään laadittavaksi erillinen tonttijako. Hallituksen esityksen (101/1998 vp) mukaan tonttijaon laatimisedellytys turvaa voimassa olevan asemakaavan toteuttamisen sen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti, jolloin asemakaavan jakaminen lopullisesti tonteiksi määräytyy tonttijaossa. Ennen erillisen tonttijaon hyväksymistä aluetta koskevat ehdotetun lain 81 §:n mukaiset rakentamisrajoitukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 81:n mukaan rakennuslupaa ei saa myöntää kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen.

Hallinto-oikeus katsoi ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain edellä mainitut säännökset, ettei ole varmuutta, että kyseisille rakennuspaikoille on mahdollista rakentaa pelkästään kiinteistönomistajan omien toimenpiteiden perusteella siten, että edellytykset soveltaa kiinteistöverolain korotettua kiinteistöveroprosenttia täyttyvät.

Kiinteistöverolaki 12a §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 78 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 81 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 212 § 1 ja 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.