Turun HAO 15.03.2012 12/0078/1

Virantoimituksesta pidättäminen - Luottamuksen menettäminen - Johtava viranhaltija - Apulaiskaupunginjohtaja - Kunnallisvalitus

Diaarinumero: 00029/11/2207
Taltionumero: 12/0078/1
Antopäivä: 15.3.2012

Asiassa oli arvioitava, voitiinko viranhaltija luottamuksen menettämisen vuoksi pidättää virantoimituksesta sillä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n 3 momentin mukaisella perusteella, ettei viranhaltija voinut hänestä johtuvasta syystä suorittaa asianmukaisesti virkatehtäviään.

Apulaiskaupunginjohtaja oli toiminut virkavelvollisuuksiensa vastaisesti mm. esiintymällä päihtyneenä virantoimituksessa, kirjoittamalla epäasiallisesti, olemalla ilman riittäviä perusteita pois virantoimituksesta ja käyttämällä kaupungin edustusvaroja yksityisiin menoihinsa ja työnantajan määräysten vastaisesti. Apulaiskaupunginjohtaja oli lisäksi lainvoimaa vailla olevalla tuomiolla tuomittu puolisonsa pahoinpitelystä sakkorangaistukseen. Kaupunginhallituksen mukaan apulaiskaupunginjohtajalla ei ollut kyseisen julkisen viran hoitamisen edellyttämää työnantajan luottamusta ja uskottavuutta, eikä hän siten kyennyt suorittamaan asianmukaisesti virkatehtäviään.

Hallinto-oikeus katsoi, että kaupunginhallitus oli voinut rikosoikeusprosessin ja viranhaltijan irtisanomista koskevan asian ollessa kesken pidättää apulaiskaupunginjohtajan virantoimituksesta kokonaisarvioon perustuneen viran hoitamisen edellyttämän luottamuksen menettämisen perusteella viranhaltijalain 47 §:n 3 momentin nojalla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 47 § 3 mom
Kuntalaki 30 §

KHO:n päätös 17.12.2013 taltionumero 3992. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.