Turun HAO 13.03.2012 12/0075/1

Maantie - Tiesuunnitelma - Lainvoimainen yleissuunnitelma - Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen valituskelpoisuus

Diaarinumero: 01076/11/4201
Taltionumero: 12/0075/1
Antopäivä: 13.3.2012

Liikennevirasto oli valituksenalaisella päätöksellään vuonna 2011 hyväksynyt tiesuunnitelman, joka koski valtatien osuuden rakentamista moottoritieksi. Kyseistä maantiehanketta varten oli aiemmin, vuonna 2007 hyväksytty yleissuunnitelma, joka oli tullut lainvoimaiseksi vuonna 2008. Tiesuunnitelmassa kiistanalaisen tieosuuden sekä eritasoliittymän toteutus vastasivat yksityiskohtien tarkennuksia lukuun ottamatta yleissuunnitelmalla hyväksyttyä toteutusvaihtoehtoa. Hallinto-oikeus katsoi, että maantien linjaus ja liittymän sijainti oli valituksessa kyseessä olevin osin jo ratkaistu lainvoimaisessa yleissuunnitelmassa. Valittajina olevat yhtiöt eivät olleet vedonneet mihinkään sellaisiin tien tai liittymän sijaintiin liittyviin teknisiin tai muihin ratkaisuihin, jotka olisivat täsmentyneet vasta valituksenalaisessa tiesuunnitelmassa. Näin ollen valituksessa tarkoitettuja sijainti- ja linjausratkaisuja ei maantielain 106 §:n 2 momentin säännös huomioon ottaen voinut saattaa enää tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen yhteydessä tuomioistuimen tutkittavaksi.

Maantielaki 106 § 2 mom

Ks. myös KHO 7.4.2004/794

KHO:n päätös 6.6.2012 taltionumero 1513. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.