Turun HAO 18.01.2012 12/0017/2

Toimeentulotuki, perusosan alentaminen, opiskelija, oman elatuksen laiminlyönti

Diaarinumero: 00551/11/6101
Taltionumero: 12/0017/2
Antopäivä: 18.1.2012

A oli pitkäaikainen toimeentulotukiasiakas. Hän oli ilmoittanut aiemmin suorittaneensa muun muassa akateemisen tutkinnon ja aloittaneensa sittemmin uudet opinnot. Hänen oikeutensa opintotukeen oli päättynyt hänen saatuaan tukea enimmäisajan. Hän ei ollut ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi, eikä hän näin ollen ollut saanut myöskään työttömyysetuuksia. Hän oli kuitenkin väittänyt hakeneensa toistuvasti töitä. Tietoja siitä, mitä hän oli aiemmin opiskellut eikä siitä, mitä hän oli sittemmin alkanut opiskella, ei pyynnöistä huolimatta saatu. Myöskään siitä, millä tavalla hän oli pyrkinyt turvaamaan elantonsa ja toimeentulonsa, ei pyynnöistä huolimatta saatu selvitystä.

Asiassa oli arvioitava, voitiinko A:n katsoa ryhtymällä opiskelemaan vähintään toista tutkintoa laiminlyöneen omasta elatuksestaan huolehtimisen ja aiheuttaneen sen, ettei hänelle ollut voitu tarjoa työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä. Tällöin oli otettava huomioon myös henkilön toimenpiteet työn saamiseksi ja hänen mahdollisuutensa saada työtä sekä myös se, onko vähintään toisen tutkinnon suorittamisella etukäteen arvioiden mahdollista saada tulevaisuudessa paremmin työtä ja turvata toimeentulo kuin aikaisemmin suoritetun tutkinnon alalta.

Yllä mainitut tiedot opinnoista, työllistymispyrkimyksistä tai muista aikeista turvata oma elanto olivat välttämättömiä toimeentulotukeen vaikuttavia tietoja. A ei ollut esittänyt sellaisia selvityksiä, joiden perusteella hänen voitaisiin katsoa huolehtineen omasta elatuksestaan toimeentulotukilaissa edellytetyllä tavalla. Näin ollen hänen perusosaansa oli voitu alentaa 20 prosentilla. Alentamisen ei voitu katsoa vaarantaneen A:n ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa, eikä sitä muutoinkaan voitu pitää kohtuuttomana.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 2a §
Laki toimeentulotuesta 10 § 1 mom 1 kohta
Laki toimeentulotuesta 10 § 2 mom
Laki toimeentulotuesta 10 § 4 mom
Laki toimeentulotuesta 17 § 1 mom

ks. myös Turun hallinto-oikeus 18.1.2012 12/0018/2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.