Rovaniemen HAO 10.07.2012 12/0267/1

Myyntisaamisen muuttuminen muuksi rahoitusomaisuudeksi - myyntisaamisen arvonaleneminen - rahoitusomaisuuden arvonaleneminen - vähennyskelpoinen menetys - vapaaehtoinen velkajärjestely

Diaarinumero: 00153/11/8103
Taltionumero: 12/0267/1
Antopäivä: 10.7.2012

A Oy on ollut urakoitsijana B Ay:n rakennuttamassa kauppakeskuksessa. Myyntisaamiset ­urakasta olivat käyneet epävarmoiksi vuoden 2008 aikana. B Ay:lle oli annettu konkurssiuhkainen maksukehotus, minkä jälkeen yhtiön ja sen velkojien välillä oli 10.2.2009 tehty vapaaehtoinen velkajärjestelysopimus, jossa A Oy oli ollut osapuolena.

Sopimuksen mukaan A Oy:llä B Ay:ltä olevista 763 454,45 euron myyntisaamisista sovittiin maksettavaksi 458 072,67 euron suuruinen osa. B Ay vapautettiin maksamasta loppuosasta myyntisaamisia eli 305 381,78 eurosta (arvonlisäverottomana 250 381,95 euroa) sitä vastaan, että sen yhtiömiehet ottivat erikseen laadittavien velkakirjojen mukaan vastattavakseen myyntisaamisten jäljellä olevasta määrästä. Velka tuli suoritettavaksi 2-4 vuoden kuluttua kiinteistön myynnin yhteydessä, mikäli kauppa­hinnasta kertyisi varoja riittävästi vakuusvelkojen suorituksen jälkeen. Velalle tuli maksaa korkoa 3 prosenttia. Sopimuksen mukaan maksamatta oleva saaminen lakkasi olemasta avoimen yhtiön yhtiömiesten velkaa, mikäli kiinteistön myyntihinta ei riittänyt vakuusvelkojen jälkeen saamisen kattamiseen.

A Oy oli tilinpäätöksessä 31.12.2008 kirjannut luotto­tappiona kuluksi yhtiömiesten vastattavaksi jääneen velan, joka oli arvonlisäverottomana 250 381,95 euroa. Luottotappiokirjaus hyväksyttiin myös vuoden 2008 verotuksessa.

Verotusta vuodelta 2009 toimitettaessa katsottiin, että vaikka arvonalennuskirjaukselle verovuodelta 2008 oli voinut olla perusteita, luottotappiona kirjattu määrä oli muuttunut edellä mainitun sopimuksen johdosta epävarmasta saamisesta lainasaamiseksi, joka voitiin kirjata luottotappioksi vasta kun se todetaan lopulliseksi. Sen vuoksi yhtiön vuoden 2009 elinkeinotuloon oli palautettu 250 381,95 euroa.

Hallinto-oikeus totesi, että syynä arvonalennuksen palauttamiseen verovuoden 2009 elinkeinotuloon oli ollut se, että urakkasaamisten oli katsottu vuonna 2009 muuttuneen myyntisaamisista pitkäaikaiseksi velaksi eli muuksi rahoitusomaisuudeksi, jonka arvonalennus on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdan mukaan verotuksessa vähennyskelpoinen vasta, kun se on lopullinen.

Asiassa oli kuitenkin otettava huomioon, että kyseessä olevissa urakkasaamisissa oli toteutetun velkajärjestelyn jälkeenkin tosiasiassa kyse yhtiön varsinaiseen toimintaan liittyvistä suoritteista syntyneistä saamisista, jotka olivat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n 1 momentin nojalla tulleet yhtiössä jo aiemmin tuloutetuiksi. Tähän nähden sillä seikalla, että osa urakkasaamisista oli velkajärjestelysopimuksessa nimetty velkakirjavelaksi, ei ollut sellaista saamisten alkuperäistä luonnetta muuttavaa merkitystä, että A Oy:n vuonna 2008 tekemä arvonalennuskirjaus voitaisiin pelkästään tällä perusteella palauttaa yhtiön verovuoden 2009 elinkeinotuloon elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdan nojalla. Yhtiön elinkeino­tulosta oli siten poistettava siihen lisätyt 250 381,95 euroa.

Verovuosi 2009
Laki elinkeinotulon verottamisesta 17 § 2 kohta

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.