Rovaniemen HAO 24.04.2012 12/0157/1

Kunnallisvalitus - Päätöksen valituskelpoisuus - Kiinteistövero

Diaarinumero: 00008/12/2299
Taltionumero:12/0157/1
Antopäivä: 24.4.2012

Valtuusto oli päättänyt vuodelle 2012 määrättävistä veroprosenteista. Valittaja oli vaatinut, että päätös kumotaan siltä osin kuin siinä oli päätetty kiinteistöveroprosentin määräämisestä valtion omistamille luonnonsuojelualueille.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kysymys siitä, onko valtion omistamista luonnonsuojelualueista suoritettava kiinteistöveroa, ratkaistaan kiinteistöverotuksessa, jonka toimittaa kiinteistöverolain 22 §:n mukaisesti Verohallinto. Muutoksenhaku verotuspäätökseen on järjestetty erikseen kiinteistöverolain säännöksin. Valituksenalaisessa päätöksessä oli kysymys kunnan kannanotosta siihen, että valtion luonnonsuojelualueista olisi määrättävä yleisen kiinteistöveroprosentin mukainen kiinteistövero. Valtuuston päätöksellä ei ollut valituksenalaiselta osin sitovaa oikeudellista vaikutusta kiinteistöveron toimittamista koskevassa päätöksenteossa. Ratkaisuvalta asiassa kuului yksinomaan Verohallinnolle.

Edellä mainittu huomioon ottaen kysymyksessä oli valituksessa tarkoitetulta osin katsottava olleen sellainen valmistelunluontoinen päätös, josta ei saanut kuntalain 91 §:n säännös huomioon ottaen tehdä kunnallisvalitusta.

Näillä perusteilla hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

Kuntalaki 91 §

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.