Oulun HAO 14.09.2012 12/0358/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Työnantaja

Diaarinumero: 00203/11/8101
Taltionumero: 12/0358/1
Antopäivä: 14.9.2012

Kuntayhtymä oli myöntänyt A:n puolisolle henkilökohtaista apua. A oli maksanut henkilökohtaisiksi avustajiksi palkatuille henkilöille kotitalousvähennysvaatimuksen perusteena olevista henkilökohtaiseen apuun kuulumattomista töistä erillistä korvausta. Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko A:lla oikeus saada verotuksessa hyväkseen kotitalousvähennys, kun korvaus tehdystä työstä oli suoritettu kuntayhtymälle eikä suoraan työntekijöille.

A:n, hänen puolisonsa sekä toisen verovuonna A:n puolison henkilökohtaisena avustajana toimineen henkilön allekirjoittamaan työsopimukseen oli työtehtäviksi merkitty henkilökohtaisen avustajan tehtävien lisäksi A:n ostamiksi mainitut viikkosiivous, pyykinpesu sekä ulkoiluttaminen. Kuntayhtymän palkkasihteerin antaman selvityksen mukaan kuntayhtymä oli maksanut sijaismaksajana A:n puolison henkilökohtaiselle avustajalle palkkaa. Edelleen selvityksen mukaan kuntayhtymä oli huolehtinut myös A:n maksaman palkan palkanlaskennasta. Kuntayhtymän antamassa laskuerittelyssä oli eritelty A:n työnantajana henkilökohtaisten avustajien tekemästä työstä maksamat palkat ja sivukulut.

Kuntayhtymän A:n puolisolle myöntämä henkilökohtainen apu oli järjestetty muulla tavoin kuin siten, että kuntayhtymä olisi ollut henkilökohtaisiksi avustajiksi palkattujen henkilöiden työnantaja. Sen sijaan työnantajina toimivat henkilökohtaisen avustajan tehtävien osalta A:n puoliso sekä kotitalousvähennysvaatimuksen perusteena olevien töiden osalta A. Hallinto-oikeus katsoi, että sille seikalle, että kuntayhtymä oli ottanut hoitaakseen A:n puolison puolesta suoritetun palkanlaskennan ja -maksun yhteydessä myös A:n teettämien ja maksamien töiden palkanlaskennan ja -maksun, ei ollut annettava kotitalousvähennykseen vaikuttavaa merkitystä. Näin ollen ja kun kotitalousvähennysvaatimuksen perusteena olevat työt oli katsottava tuloverolain 127 a §:n 1 momentissa tarkoitetuksi tavanomaiseksi kotitalous- ja hoitotyöksi, A:lla oli oikeus saada maksamistaan palkoista sekä tuloverolain 127 b §:n 1 momentissa mainituista työnantajan sivukuluista verotuksessa hyväkseen kotitalousvähennys.

Verovuosi 2009
Tuloverolaki 127 a §:n 1 mom (946/2008) ja 127 b §:n 1 mom (1273/2004) 1 k

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.