Oulun HAO 23.04.2012 12/0154/1

Oleskelulupa - Perheside - Avioliitto - Työntekijän oleskelulupa - Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen

Diaarinumero: 01029/11/3101
Taltionumero: 12/0154/1
Antopäivä: 23.4.2012

Thaimaan kansalainen A oli hakenut oleskelulupaa Suomeen Suomen kansalaisen B:n kanssa solmimansa avioliiton perusteella. Poliisilaitos ei ollut myöntänyt oleskelulupaa. Poliisilaitos oli ottanut huomioon puolisoiden suuren ikäeron, B:n kertomuksen A:n saapumisesta Suomeen työhön B:n yritykseen, tosiasiallisen yhteisen kielen puuttumisen sekä ristiriitaiset kertomukset seurustelun aloittamisesta ja yhteisistä tapaamisista, ja katsonut, että avioliitto oli solmittu maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi.

Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen ja palautti asian poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. B oli ennen avioliiton solmimista vieraillut Thaimaassa useita kertoja ja tavannut A:n vanhemmat ja sukulaisia. A oli oppinut suomen kieltä ja puolisot olivat hallinto-oikeuden antaessa päätöksensä asuneet yhdessä yli kahden vuoden ajan. A oli sopeutunut hyvin B:n sukulais- ja ystäväpiiriin. Hallinto-oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että avioliitto olisi solmittu maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi. Asiassa ei ollut annettava erityistä painoarvoa sille, että A oli työskennellyt B:n yrityksessä eikä sille, että puolisot olivat joissain yksityiskohdissa kertoneet asioista hieman eri tavalla.

Äänestys 2-1. Esittelijän eriävä mielipide.

Eri mieltä ollut jäsen ja esittelijä katsoivat, että puolisoiden kertomuksissa ilmenneet pienet ristiriitaisuudet eivät sinällään olleet osoittaneet, että avioliitto olisi solmittu maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi. Sen sijaan lyhytaikaisten tapaamisten ennen A:n Suomeen saapumista, B:n kertomuksen A:n Suomeen tulosta työskentelytarkoituksessa ja hänen tosiasiallisesta työskentelystään yrityksessä korvausta vastaan, lyhyen yhdessä asumisen ennen avioliittoa ja yhteisen kielen puuttumisen johdosta oli syytä epäillä, että avioliitto oli solmittu työntekijän oleskelulupaa koskevien säännösten kiertämiseksi. Näin ollen poliisilaitos oli voinut jättää oleskeluluvan myöntämättä perhesiteen perusteella.

Ulkomaalaislaki 36 § 2 mom, 37 § 1 mom, 50 § 1 mom ja 66 a §
Hallintolainkäyttölaki 38 § 1 mom
Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla
Euroopan unionin neuvoston 4 päivänä joulukuuta 1997 antama päätöslauselma toimenpiteistä lumeavioliittojen estämiseksi (97/C 382/01)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.