Oulun HAO 04.04.2012 12/0122/1

Asiakasmaksu - Tuettu kotihoito - Eläketulot - Pääomatulot - Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot

Diaarinumero: 00508/10/6114
Taltionumero: 12/0122/1
Antopäivä: 4.4.2012

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys, voidaanko tuetusta kotihoidosta vuodelta 2010 perittävää asiakasmaksua määrättäessä ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut pääomatulot.

A:lta tuetusta kotihoidosta ajalta 1.1.-31.12.2010 perittävää asiakasmaksua määrättäessä oli hänen tuloinaan otettu huomioon vuodelta 2008 toimitetussa verotuksessa hänelle luovutusvoiton johdosta vahvistetut 60 000 euron suuruiset pääomatulot. Hallinto-oikeus kumosi sosiaali- ja terveysjaoston päätöksen ja palautti asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että koska A oli vuonna 2010 saanut säännöllistä eläketuloa, jonka perusteella häneltä kotona annettavista palveluista perittävä maksu on ensisijaisesti voitu määritellä, ei hänen vuonna 2008 saamiaan pääomatuloja ole tullut ottaa huomioon vuodelta 2010 perittävän palvelumaksun suuruutta määrättäessä.

Täysistunto. Äänestys 6 -2. Esittelijän eriävä mielipide.

Eri mieltä olleet jäsenet ja esittelijä katsoivat, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 27 §:n 2 momentin säännös huomioon ottaen A:n ajalta 1.1.-31.12.2010 perittävää asiakasmaksua määrättäessä on hänen tuloinaan voitu säännöllisten eläketulojen lisäksi ottaa huomioon hänen viimeksi toimitetussa verotuksessaan vahvistetut pääomatulonsa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 1 §, 2 § ja 10 § 2 mom
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu asetus 3 § 1 mom, 27 § ja 31 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.