Oulun HAO 10.02.2012 12/0062/2

Kunnallisasia - Valitusoikeus - Kuntien yhteistoiminta - Yhteinen toimielin - Isäntäkunnan toimielin - Otto-oikeus

Diaarinumero: 00658/10/2204
Taltionumero: 12/0062/2
Antopäivä: 10.2.2012

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko kuntien yhteistoimintaan osallisen A:n kunnan jäsenillä ollut oikeus tehdä oikaisuvaatimus yhteistoiminnan niin sanotun isäntäkunnan, B:n kaupungin, kaupunginhallituksen päätöksestä. Kaupunginhallitus oli kuntalain mukaista otto-oikeutta käyttäen ottanut käsiteltäväkseen kuntalain 77 §:ssä tarkoitetun kuntien yhteisen toimielimen, B:n perusturvalautakunnan, toimivaltaan kuuluneen asian.

Hallinto-oikeus katsoi, että B:n kaupunginhallituksen oli muutoksenhakuoikeuden puuttumisen vuoksi tullut jättää A:n kunnan jäsenten tekemä oikaisuvaatimus tutkimatta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:

B:n kaupunginhallitus ei ollut kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu kuntien yhteinen toimielin. Näin ollen muutoksenhakuoikeus kaupunginhallituksen päätöksestä määräytyi kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan, vaikka kysymyksessä oli kuntalain 77 §:ssä tarkoitetun kuntien yhteisen toimielimen toimivaltaan kuulunut asia, jonka kaupunginhallitus oli kuntalain mukaista otto-oikeutta käyttäen ottanut käsiteltäväkseen.

B:n kaupunginhallituksen päätös ei kohdistunut A:n kunnan jäseniin eikä vaikuttanut heidän oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Heillä ei siten ollut asianosaisuuden perusteella oikeutta tehdä päätöksestä oikaisuvaatimusta. Kun he eivät olleet myöskään B:n kaupungin jäseniä, heillä ei ollut oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta B:n kaupunginhallituksen päätöksestä.

Kuntalaki 4 §, 51 § 5 mom 3 k, 77 §, 90 § ja 92 § 1 ja 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.