Kuopion HAO 25.09.2012 12/0356/1

Ennakkoperintä - Ennakonpidätys - Matkakustannusten korvaaminen - Majoittumiskustannusten korvaaminen - Toissijainen työpaikka

Diaarinumero 00434/12/8510
Taltionumero 12/0356/1
Antopäivä 25.9.2012

Oikeuskysymyksenä oli, onko työnantajan toimitettava ennakonpidätys työntekijälleen tämän kodin yhteydessä olevan myyntikonttorin ja työnantajan toisella paikkakunnalla sijaitsevan tehtaan välisiltä matkoilta maksamista matkustamiskustannuksista ja kohtuullisista majoittumiskustannuksista.

Huonekalujen valmistamista ja markkinointia harjoittavan osakeyhtiön ainoa osakkeenomistaja A työskenteli pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla hänen kotinsa yhteydessä olevassa yhtiön myyntikonttorissa. Myyntikonttorissa sijaitsi näyttelytila, jossa yhtiöllä oli esillä mallikalusteet. Myyntikonttorissa pidettiin myös erilaisia palavereja yhtiön sidosryhmien kanssa ja järjestettiin asiakastapaamisia. Keskimäärin yhtenä päivänä viikossa A työskenteli yhtiön toisella paikkakunnalla sijaitsevalla tuotantolaitoksella.

Yritysverotoimisto oli ennakkoperintälain 45 §:n mukaisessa ennakkoratkaisussa todennut, että yhtiö voi korvata ennakonpidätystä toimittamatta A:lle edellä sanotut kustannukset.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli valituksessaan katsonut, että toissijaisen työpaikan säännöksen soveltaminen edellyttää kahta työnantajan toimipaikkaa. Ennakkoratkaisu oli oikea sikäli kuin siinä oli katsottu, että A työskenteli kahdella varsinaisella työpaikalla. Ennakkoratkaisussa kuvatussa tilanteessa ei kuitenkaan toteutunut tuloverolain 71 §:n edellytys kahdesta työnantajan vakituisesta toimipaikasta. Työntekijän koti ei ollut työnantajan vakituinen toimipaikka.

Hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan tuloverolain 71 §:n 1 momentin toissijaista työpaikkaa koskevan säännöksen soveltaminen edellyttää, että matkan on suuntauduttava työnantajan toisella paikkakunnalla sijaitsevalle vakituiselle toimipaikalle. Säännöksessä ei edellytetä, että työntekijän ensisijaisen varsinaisen työpaikan tulisi myös olla työnantajan vakituinen toimipaikka. Verotus- ja oikeuskäytännössä säännöstä on tulkittu niin, että työnantajalla on oltava kaksi toimipaikkaa, joissa molemmissa on työskennelty.

Asiassa oli riidatonta, että A:n ensisijainen varsinainen työpaikka oli hänen kotonaan. Yhtiöllä oli myyntikonttori A:n kodin tiloissa ja tuotantolaitos toisella paikkakunnalla. Yhtiöllä oli siten kaksi toimipaikkaa, joissa molemmissa A oli työskennellyt. Ennakkoratkaisuhakemuksessa selostetuissa oloissa A:n myyntikonttorista tehtaalle tekemät matkat olivat tuloverolain 71 §:n 1 momentissa tarkoitettuja matkoja toissijaiseen työpaikkaan, jonne tehdyiltä matkoilta voitiin korvata verovapaasti matkustamiskustannukset sekä kohtuulliset majoituskustannukset.

Tuloverolaki 71 § 1 mom.
Tuloverolaki 72b § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Tuula Viiliäinen ja Raimo Härkönen. Asian esittelijänä on toiminut Raimo Härkönen.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.