Kuopion HAO 21.06.2012 12/0242/1

Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Erilliset luovutukset - Lahjanluonteinen kauppa - Pilkkominen - Veronkierto

Diaarinumero: 00451/12/8510
Taltionumero: 12/0242/1
Antopäivä: 21.6.2012

Isällä oli tarkoitus luovuttaa tyttärelleen kolmella erillisellä kauppakirjalla samassa kylässä sijaitsevat kaksi tilaa ja määräala kolmannesta tilasta. Toinen tiloista käsitti vapaa-ajan asunnon ja muut alueet olivat metsämaata.

Ennakkoratkaisussa todettiin, että metsämaata käsittävien tilan ja määräalan osalta sovitut kauppahinnat olivat yli 3/4 niiden käyvästä arvosta, ja että vapaa-ajan asunnon käsittävän tilan osalta sovittu kauppahinta oli alle 3/4 sen käyvästä arvosta. Luovutuksensaajan katsottiin saavan veronalaisen lahjan vain vapaa-ajan asunnon käsittävän tilan osalta.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vaati ennakkoratkaisua muutettavaksi siten, että luovutukset käsiteltäisiin lahjaverotuksessa yhtenä kokonaisuutena. Täten kokonaiskauppahintaa tulisi verrata luovutettavan omaisuuden yhteisarvoon ja lahjavero olisi määrättävä sen perusteella. Tätä oli perusteltu viittaamalla perintö- ja lahjaverolain 1 §:n 1 momenttiin, 18 §:n 1 momentin ensimmäiseen virkkeeseen, 9 §:n 1 momenttiin ja 21 §:ään. Oikeudenvalvontayksikkö vetosi lisäksi perintö- ja lahjaverolain 33a §:ään ja katsoi, että kyseessä oli etukäteen suunnitellun yhden kokonaisuuden pilkkominen useampaan osaan veroetujen saamiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että aikomuksena oli tehdä kahden erillisen tilan ja yhteen tilaan kuuluvan määräalan luovutus samojen henkilöiden välillä erillisillä asiakirjoilla. Luovuttaja oli omistanut kyseessä olevat tilat vuosikymmenien ajan. Asiassa ei ollut edes väitetty, että tilojen ja määräalan yksityisoikeudellinen erillisyys perustuisi toimiin, joihin olisi ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että perintö- ja lahjaverosta vapauduttaisiin. Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa ilmenneissä olosuhteissa lahjaveron suorittamisvelvollisuus ja määrä oli tutkittava erikseen kunkin saannon osalta. Pelkästään sillä seikalla, että aiotulla tavalla toteutettavissa erillisissä luovutuksissa verorasitus muodostuisi erilaiseksi kuin jos verotuksellisesti kysymys olisi yhdestä luovutuksesta, ei ollut tässä asiassa merkitystä. Hallinto-oikeus katsoi, ettei ennakkoratkaisua ollut valituksessa esitetyillä perusteilla syytä muuttaa.

Perintö- ja lahjaverolaki 1 § 1 mom., 9 § 1 mom., 18 § 1 ja 3 mom., 21 § ja 33a §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Petri Saukko, Toni Sarivirta ja Pekka Hallikainen. Asian esittelijä Pekka Hallikainen.

KHO:n päätös 24.10.2014 taltionumero 3242: Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.