Kuopion HAO 04.06.2012 12/0185/3

Kunnallisasia - Irtisanominen - Viranhaltija - Opettaja - Uudelleensijoitusvelvollisuus - Terveydentilan selvittäminen - Kuuleminen - Esteellisyys - Oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero 01250/11/2207
Taltionumero 12/0185/3
Antopäivä 4.6.2012

Luokanopettaja oli irtisanottu virastaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (myöh. viranhaltijalaki) 35 §:n mukaisin perustein jatkuvista pitkistä sairauspoissaoloista johtuen. Asiassa oli kysymys siitä, oliko kaupunki täyttänyt viranhaltijalain 35 §:n 4 momentin mukaisen velvollisuutensa selvittää, olisiko irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen.

Viranhaltija olisi koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta ollut kelpoinen erityisopettajan tehtävään, mutta myös muihin kaupunkityönantajalla oleviin tehtäviin. Viranhaltija oli oma-aloitteisesti toimittanut kaupungille selvitystä siitä, että hän jäljellä olevan työkykynsä puolesta olisi kykenevä erityisopettajan tehtävään. Selvityksissä ei ollut arvioitu viranhaltijan jäljellä olevaa työkykyä kokonaisvaltaisesti.

Kaupunki oli viranhaltijan sille toimittamasta selvityksestä huolimatta edellyttänyt, että viranhaltija osallistuu työterveyshuoltolain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun työkykyä kartoittavaan terveystarkastukseen. Viranhaltijalle oli tarjottu myös mahdollisuutta osallistua työhön soveltuvuutta kartoittavaan työkokeiluun. Viranhaltijan käytös oli tulkittu kieltäytymiseksi terveystarkastuksesta ja työkokeilusta. Koska kaupunki oli vaatimalla työkykykartoituksen tekemistä tai työkokeiluun osallistumista pyrkinyt selvittämään, olisiko irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla valittaja muuhun virkasuhteeseen, oli kaupungin katsottava noissa olosuhteissa täyttäneen viranhaltijalain 35 §:n 4 momentin mukaisen selvitysvelvollisuutensa.

Oikeudenkäyntikuluista on äänestetty 2-1. Enemmistö velvoitti viranhaltijan korvaamaan kaupungin kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 35 § 1 ja 4 mom. sekä 53 §
Työterveyshuoltolaki 13 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Jukka Hartikainen, Pirjo Salesvuo ja Anu Klemetti. Asian esittelijä Anu Klemetti.

KHO:n päätös 21.8.2013 taltionumero 2581: Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.