Kuopion HAO 30.03.2012 12/0153/2

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely - Päätöksen valituskelpoisuus - Ohje - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Diaarinumero 00192/12/7599
Taltionumero 12/0153/2
Antopäivä 30.3.2012

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli vahvistanut toimialueellaan joukkoliikennelain 4 §:ssä tarkoitetun joukkoliikenteen palvelutason.

Hallinto-oikeus totesi, että palvelutason määrittely ei sisältänyt hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaista asiaratkaisua eikä päätös ollut siten valituskelpoinen. Hallinto-oikeus jätti usean linja-autoyhtiön valituksen tutkimatta.

Hallinto-oikeus arvioi päätöksen valituskelpoisuutta seuraavalla tavalla:

Joukkoliikennelain esitöiden ja Liikenneviraston palvelutason määrittelyä koskevien ohjeiden perusteella palvelutason määrittely ohjaa joukkoliikennepalvelujen järjestämistä alueella. Päätös on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemys joukkoliikenteen kehittämistavoitteista. Pyrkimys on, että eri tahot sitoutuisivat sen mukaisen joukkoliikenteen toteuttamiseen.

Joukkoliikenteen toteuttaminen käytännössä edellyttää muita viranomaisten päätöksiä, joihin on säädetty muutoksenhakuoikeus. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely ohjaa viranomaisia niiden tehdessä myöhempiä päätöksiä, mutta sitä ei ole säädetty viranomaisia oikeudellisesti velvoittavaksi. Kyseinen määrittely ei myöskään kohdistu tiettyyn liikenteen harjoittajaan siten, että se loisi liikenteenharjoittajalle velvollisuuden tai oikeuden palvelutason määrittelyn mukaiseen liikenteen järjestämiseen. Lisäksi palvelutason määrittely on tarkoitettu jatkuvaksi prosessiksi. Valituksenalainen päätös oli tehty määräajaksi, mutta päätöksen mukaan sitä voidaan tarkistaa olosuhteiden muuttuessa. Palvelutason määrittelyä ei voitu tämänkään vuoksi pitää lopullisena asiaratkaisuna.

Sovelletut oikeusohjeet:
Joukkoliikennelaki 4 § ja 22 § 3 mom
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom ja 51 § 2 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Päivi Toivanen, Kirmo Saastamoinen ja Timo Tervonen. Asian esittelijä hallinto-oikeussihteeri Riitta Eskola.

KHO:n päätös 22.7.2013 taltionumero 2426: Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.