Kuopion HAO 24.04.2012 12/0149/3

Kunnallisasia - Viranhaltija - Virkasuhteen päättäminen - Irtisanominen - Kuuleminen - Kuulemistilaisuuteen valmistautuminen - Selityksen antaminen - Kuulemisen riittävyyttä koskeva tahdonilmaisu

Diaarinumero 02178/11/2207
Taltionumero 12/0149/3
Antopäivä 24.4.2012

Suunnittelujohtaja A oli 17.12.2010 tehdyllä päätöksellä irtisanottu viranhaltijasta johtuvasta syystä. A:lle oli perjantaina 10.12.2010 lähetty sähköpostin kalenterimerkinnän kautta kutsu maanantaina 13.12.2010 pidettävään kuulemistilaisuuteen. Hallinto-oikeudelle annetusta selvityksestä ei ilmennyt, oliko kuulemiskutsussa ilmoitettu kuulemisen koskevan virkasuhteen mahdollista päättämistä.

A:lle oli 13.12.2010 pidetyssä kuulemistilaisuudessa ilmoitettu, että asia tullaan käsittelemään perjantaina 17.12.2010, jolloin vaihtoehtona on joko kirjallisen varoituksen antaminen tai A:n virkasuhteen päättäminen hänen erään aikaisemman menettelynsä johdosta. A oli kuulemistilaisuudessa ilmoittanut, että hän ei halua asian johdosta uutta kuulemistilaisuutta.

Hallinto-oikeus ei pitänyt A:lle ennen kuulemistilaisuutta varattua valmistautumisaikaa riittävänä. Hänelle ei ollut kuulemistilaisuuden jälkeenkään varattu olosuhteisiin nähden riittävää ja kohtuullista aikaa selityksen antamiseksi ennen 17.12.2010 tehtyä irtisanomispäätöstä. Asiassa ei ollut myöskään esitetty selvitystä siitä, että 13.12.2010 pidetyn kuulemistilaisuuden tarkoitus olisi ilmoitettu A:lle etukäteen hallintolain 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla. A:ta ei siten oltu kuultu irtisanomisasiassa viranhaltijalain 43 §:n 1 momentissa sekä hallintolain 36 §:ssä edellytetyllä tavalla. Koska A ei ollut voinut valmistautua 13.12.2010 pidettyyn kuulemistilaisuuteen virkasuhteen mahdollisen päättämisen osalta, ei hänen kuulemistilaisuudessa esittämälleen kuulemisen riittävyyttä koskevalle tahdonilmaukselleen ollut syytä antaa ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa kuulemisen riittävyyttä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Riikka Tiainen, Jukka Hartikainen ja Jaana Malinen. Asian esittelijä Anu Klemetti.

KHO:n päätös 22.2.2013 taltionumero 621: Asia palautetaan

Kuopion HAO on käsitellyt asian uudelleen. Kuopion HAO:n päätös 3.9.2013 nro 13/0336/3: Valitus hylätään.

KHO:n päätös 29.1.2015 taltionumero 225: Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.