Kuopion HAO 05.04.2012 12/0129/3

Kunnallisasia - Viran vakinaistaminen - Määräaikaisen virkasuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi - Julkinen hakumenettely - Virkasuhteesta toiseen siirtäminen - Tehtävien uudelleenjärjestely - Kunnanjohtaja

Diaarinumero 00306/11/2209
Taltionumero 12/0129/3
Antopäivä 5.4.2012

Kunnanvaltuusto oli päättänyt muuttaa kunnanjohtajan määräaikaisen virkasuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi ja siirtänyt kunnanjohtajan virkaan määräajaksi valitun sivistysjohtajan vakinaiseen kunnanjohtajan virkaan. Siirtämistä oli perusteltu kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuilla toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyillä. Valtuuston päätös oli tarkoittanut sitä, että määräajaksi valittu kunnanjohtaja oli otettu toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä.

Asiassa esitetystä selvityksestä kävi ilmi, että kunnan sivistysjohtajan tehtävien uudelleenjärjestelyt olivat johtuneet siitä, että sivistysjohtaja oli 1.3.2006 lukien valittu määräaikaiseen kunnanjohtajan virkaan ja sivistysjohtajalle kuuluvat tehtävät oli sivistysjohtajalle myönnetyn virkavapauden vuoksi jaettu useamman henkilön hoidettavaksi.

Sivistysjohtajan tehtävät eivät olleet lakanneet tehtyjen uudelleenjärjestelyjen johdosta. Tehtyjä uudelleenjärjestelyitä ei ollut myöskään tarkoitettu lopullisiksi, vaan järjestelyjen oli tarkoitettu olevan voimassa määräajan, jonka jälkeen tilanne olisi arvioitu uudelleen.

Hallinto-oikeuden arvion mukaan siirtopäätöksen taustalla ei ollut osoitettu olleen sellaisia kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kunnan toimintaan liittyviä syitä, joiden johdosta sivistysjohtaja olisi jouduttu siirtämään virkasuhteesta toiseen. Koska viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa säädettyjä julkisesta hakumenettelystä poikkeamisen perusteita on tulkittava suppeasti, ei tehtyjä sivistysjohtajan tehtävien uudelleenjärjestelyitä tai kunnan arviota sivistysjohtajan tehtävien laadusta tulevaisuudessa ollut pidettävä riittävänä perusteena syrjäyttää julkinen hakumenettely erityisesti, kun kyse oli kunnanjohtajan virkaan valinnasta. Valtuuston päätös oli näin ollen lainvastaisena kumottava.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 § 1 mom.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 § 3 mom.
Kuntalaki 24 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Riikka Tiainen, Pirjo Salesvuo ja Jukka Hartikainen. Asian esittelijä Anu Klemetti.

KHO:n päätös 6.2.2014 taltionumero 0313. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.