Kuopion HAO 13.02.2012 12/0095/7

Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikieltoalue - Pysäyttäminen - Pysäköiminen

Diaarinumero: 00914/11/7512
Taltionumero: 12/0095/7
Antopäivä: 13.2.2012

A:n ajoneuvo oli ollut pysäköintikieltoaluetta osoittavan liikennemerkin 373 vaikutusalueella paikassa, jota ei ollut erillisellä liikennemerkillä osoitettu pysäköintiin tarkoitetuksi. A oli ollut noutamassa viereisestä liikkeestä tilaamaansa kirjallista materiaalia, jonka kokonaispainon hän oli arvioinut olevan noin 37,5 kilogrammaa. A oli kertomansa mukaan joutunut odottamaan liikkeessä palveluvuoroaan noin viisi minuuttia. Pysäköinnintarkastaja oli seurannut A:n ajoneuvoa lähes neljän minuutin ajan, eikä ollut havainnut ajoneuvon kuormaamista tai A:ta ajoneuvon läheisyydessä. Ajoneuvon kuljettajalle oli annettu maksukehotus.

A:n mukaan kysymyksessä ei ollut ollut ajoneuvon pysäköiminen, vaan lyhytaikainen seisottaminen sen kuormaamista varten.

Oikeuskirjallisuudessa (Tolvanen: Tieliikenteen käsikirja 2011) esitetyn näkemyksen mukaan ajon keskeytys sen kestoajasta riippumatta on muodollisesti pysäköintiä kaikissa niissä tapauksissa, joissa se ei palvele ajoneuvon kuormaamista taikka kuorman purkamista. Kuormaamisen liitännäistoimet, kuten tavaran valitseminen, pakkaaminen, maksaminen tai sijoittelu varastoon eivät mahdu edellä mainitun lyhytaikaisen seisottamisen piiriin. Lyhytaikainenkin seisottaminen esimerkiksi kioskissa suoritettavaa ostosta, kirjeen viemistä tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten on määräysten mukaan pysäköintiä eikä siten luvallista pysäköintikieltovyöhykkeellä. Sitä vastoin kuljettaja voi pysäyttää auton hetkellisesti esimerkiksi kantaakseen television tai vastaavan tavaran liikkeeseen/liikkeestä ilman että keskeytystä pidettäisiin pysäköintinä, kunhan kuljettaja ei liikkeessä suorita varsinaisia ostoksia.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:n viipyminen liikkeessä palveluvuoroaan ja aineiston luovuttamista odottaen on ollut liikkeessä asiointia, eikä kysymyksessä ole siten ollut ajoneuvon lyhytaikainen seisottaminen ajoneuvon kuormaamista varten. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen pysäköintivirhemaksusta.

Tieliikennelaki 2 § 1 mom. 15 kohta
Tieliikenneasetus 16 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Päivi Toivanen, Terttu Sipiläinen ja Jukka Korolainen. Asian esittelijä Pirjo Silvento-Wenho.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.