Helsingin HAO 28.12.2012 12/1697/4

Arvonlisävero - Terveyden ja sairaanhoitopalvelujen myynti - Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukainen lupa - Hierontaoppilaitos

Diaarinumero: 00775/12/8201
Taltionumero: 12/1697/4
Antopäivä: 28.12.2012

Yhtiö on toiminut yksityisenä hierojakouluna ja se on myynyt opettajiensa ja koulutettavien hierojien palveluita yksityishenkilöille. Yhtiöllä ei ole ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain tarkoittamaa lupaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Yhtiön kaikki opettajat on merkitty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintovirastojen itsenäisistä ammatinharjoittajista ylläpitämään Terhikki rekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilöinä (koulutettu hieroja).

Arvonlisäverolain 35 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittu edellytys, jonka mukaan verotonta on valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon lisäksi yksityisessä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito, joka edellyttää, että toimintaa harjoitetaan saadun luvan perusteella, ei ole arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 alakohdan b alakohdan tai verotuksessa noudatettavan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastainen. Koska koulutettavilla hierojilla ei ollut terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä, kyseessä ei ollut myöskään arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 alakohdan c alakohdan mukainen lääketieteellisen hoidon antaminen henkilölle jäsenvaltion määrittelemien ammattien ja avustavan henkilöstön ammattien harjoittamisen yhteydessä. Asiassa ei muutoinkaan ollut kyse terveydenhuollon ammattihenkilöiden vaan yhtiön asiakkailleen antamasta palvelusta, joten arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 alakohdan c alakohta ei edellyttänyt yhtiön myymien hierontapalvelujen verottomuutta. Yhtiön on näin ollen tullut suorittaa arvonlisäveroa myymistään hierontapalveluista.

Tilikaudet 1.1.-31.12.2007, 1.1.-31.12.2008 ja 1.1.2009-30.6.2010.

Arvonlisäverolaki 34 § sekä 35 § 1 mom 1 ja 2 kohta
Yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki (152/1990) 2 § 1 mom ja 4 § (689/2005)
Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (2006/112/EY) 132 artikla 1 alakohta b ja c alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot C-141/00 (Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH), C-45/01 (Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psyvhologie), C-106/05 (L.u.P GmbH) ja yhdistetyt asiat c-443/04 ja C-444/04 (M.A. Solleveld ja J.E. van den Hout - van Eijnsbergen)

KHO:n päätös 18.2.2014 taltionumero 496: Päätöksen lopputulosta ei muuteta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.