Helsingin HAO 28.12.2012 12/1332/1

Arvonlisävero - Palvelun myynti - Vastike - Suora ja välitön yhteys - Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki - Puolue - Yleistuki

Diaarinumero: 03718/12/8201
Taltionumero: 12/1332/1
Antopäivä: 28.12.2012

Yhtiö oli julkaissut puolueen A ajatusmaailmaa kannattavaa sähköistä lehteä, joka oli ollut veloituksetta internetissä kaikkien luettavissa. Puolue oli maksanut yhtiölle 925 000 euroa tukea valtiolta saamastaan tiedotustoiminnan ja viestinnän tuesta. Verohallinto oli katsonut, että yhtiö oli myynyt puolueelle tämän maksamaa tukea vastaan verollista palvelua, jonka sisältönä oli ollut sähköisen lehden julkaiseminen.

Hallinto-oikeus katsoi, että jotta tukea voitiin pitää vastikkeena suoritetusta palvelusta, tuen ja palvelun välillä oli oltava suora ja välitön yhteys. Oli myös olennaista, että tuki oli suoritettu tuensaajalle nimenomaan siitä syystä, että tämä suoritti tietyn palvelun. Yhtiön ei katsottu verotarkastuksessa saadun selvityksen perusteella myyneen puolueelle palvelua, jonka sisältönä olisi nimenomaan ollut verkkolehden toimittaminen ja verkkosivujen julkaiseminen. Puolueen yhtiölle maksamalla tuella ei siten ollut suoraa ja välitöntä yhteyttä verolliseen palveluun. Tukea oli pidettävä yhtiön toiminnan yleisten edellytysten parantamiseksi maksettuna yleistukena, josta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom, 73 §, 79 § 1 mom
Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-184/00, Office des produits wallons

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.