Helsingin HAO 21.09.2012 12/0890/1

Ulkomaalaisasia - Turvapaikka - Vastuunmäärittämisasetus - Ns. Dublin II -asetus - Ruotsi - Palautuskielto

Diaarinumero: 03629/12/3106
Taltionumero: 12/0890/1
Antopäivä: 21.9.2012

Valittaja on Bagdadista kotoisin oleva Irakin kansalainen, jonka Ruotsissa tekemä turvapaikkahakemus oli hylätty vuonna 2009. Valittaja oli perheineen käännytetty Ruotsista kotimaahansa Irakiin, josta perhe oli paennut Syyriaan. Syyriassa UNHCR oli myöntänyt valittajalle ja hänen perheelleen pakolaisaseman vuonna 2010. Valittaja oli hakenut Ruotsissa uudelleen turvapaikkaa vuonna 2012. Ruotsi ei ottanut valittajan hakemusta uudestaan käsittelyyn, koska hänen saamansa käännytyspäätös oli edelleen voimassa.

Maahanmuuttovirasto oli jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta ja päättänyt käännyttää valittajan Ruotsiin, joka on vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vastuussa valittajan turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Suomessa Bagdadista saapuneiden turvapaikanhakijoiden on katsottu viime aikoina pääsääntöisesti olevan toissijaisen suojelun tarpeessa. Hallinto-oikeus katsoi, että käännytys oli kumottava ja valittajan turvapaikkahakemus tutkittava aineellisesti Suomessa. Suomi ei voi käännyttää valittajaa Ruotsiin, josta valittaja on vaarassa tulla palautetuksi Bagdadiin, jossa hän voi joutua ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi.

Ulkomaalaislaki 146 ja 147 §
Euroopan unionin neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (vastuunmäärittämisasetus)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.