Helsingin HAO 31.08.2012 12/0830/1

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Toimialajärjestö - Edunvalvontatoiminta - Neuvonta- ja informaatiopalvelumaksu - Verollinen myynti - Liiketoiminnan muoto - Jäsenmaksu

Diaarinumero: 01624/12/8203
Taltionumero: 12/0830/1
Antopäivä: 31.8.2012

A ry on toimialajärjestö. A ry on aikaisemmin rahoittanut toimintaansa pääosin jäsenmaksuilla. Tilikaudella 2012 yhdistys muuttaa tulo- ja kulurakennettaan siten, että jäsenmaksulla katetaan vain varsinaisesta elinkeino- ja työvoimapoliittisesta edunvalvonnasta sekä tiedotustoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Yhdistys veloittaa jäseniltään erillisenä palvelumaksuna neuvonta- ja informaatiopalvelumaksun, jolla katetaan kustannukset, jotka johtuvat jäsenille tarkoitetusta suojatusta internetsivustosta ja nettilehdestä sekä yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista laki-, talous- ja teknisen neuvonnan palveluista.

A ry:n jäsenen on maksettava yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi neuvonta- ja informaatiopalvelumaksu riippumatta siitä, käyttääkö jäsen kyseisiä yhdistyksen tarjoamia palveluita. Palveluista veloitetaan kultakin jäseneltä kiinteä vuosipalkkio, jonka suuruus määräytyy liikevaihdon perusteella tai soveltuvin osin vastaavin perustein kuin jäsenmaksu. Hallinto-oikeus katsoi, että neuvonta- ja informaatiopalvelumaksun erottaminen yhdistyksen jäsenmaksusta on keinotekoista.

Hallinto-oikeus totesi, että A ry:n tarjoamat laki-, talous- ja teknisen neuvonnan palvelut ovat sinänsä palveluita, joita jäsenyritykset voisivat ostaa myös muilta palveluntarjoajilta. Koska yhdistyksen jäsen ei kuitenkaan voi ostaa neuvonta- ja informaatiopalvelumaksun kattamia palveluita erikseen tai jättää palveluita ostamatta jäsenyytensä yhteydessä, ei kilpailuneutraalisuuden vaatimus edellyttänyt, että palveluita kohdeltaisiin samalla tavalla kuin markkinoilla tarjolla olevia samankaltaisia palveluita.

A ry harjoittaa toimintaa, jonka tarkoituksena on jäsenten yleisten etujen ajaminen. Vaikka neuvonta- ja informaatiopalvelumaksusta peritään erillinen maksu, sen ei voitu katsoa muodostavan itsenäistä suoritusta yhdistyksen jäsenmaksulla katettaviin edunvalvontaan ja tiedotustoimintaan nähden. A ry ei siten myy neuvonta- ja informaatiopalvelua jäsenilleen liiketoiminnan muodossa. Yhdistys ei voi käsitellä neuvonta- ja informaatiopalvelumaksuna saamiaan tuloja arvonlisäverollisena myyntinä. Ennakkoratkaisu ajalle 26.10.2011 - 1.12.2012.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom
Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta sekä 9 artikla 1 kohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-515/07, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbow Organisatie
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-174/00, Kennemer Golf & Country Club
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa 102/86, Apple and Pear

KHO:n päätös 27.2.2014 taltionumero 611: Päätöstä muutetaan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.