Helsingin HAO 28.08.2012 12/0796/1

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus - Valvontakameroiden myynti asennettuna - Liikuntapaikkojen valaistus - Satamalaitureiden sähköistys - Kosteuden poisto - Rakennuspalvelujen myynti muutoin kuin satunnaisesti

Diaarinumero: 03158/12/8203
Taltionumero: 12/0796/1
Antopäivä: 28.8.2012

1. Valvontakameroiden myynti asennettuna, liikuntapaikkojen valaistus ja satamalaitureiden sähköistys

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan yhtiö asentaa valmistuneisiin rakennuksiin valvontakameroita, jotka jäävät kiinteästi paikoilleen asentamisen jälkeen. Valvontakameran asennustyöt käsittävät sähkökaapeleiden kiinnityksen seinään, ruuvien porauksen seinään sekä kaapeleiden läpiviennit. Yhtiö laskuttaa asiakkaaltaan keskimäärin 2 600 euroa valvontakamerasta ja sen asennuksesta. Asennustyön osuus tästä summasta on 400 euroa.

Yhtiö myy ja asentaa liikuntapaikoille pysyvästi jääviä valaistuslaitteita. Valaistustyö sisältää pylväsperustusten valamisen tai vaihtoehtoisesti tehdasvalmisteisten pylväsperustojen asentamisen, sähköjen liittämisen pylvääseen sekä valaistuksen asentamisen pylvääseen. Valaistuslaitteiden tarkoituksena on mahdollistaa liikuntapaikan käyttäminen ja liikuntatoiminnan harjoittaminen myös silloin, kun luonnon valoa ei ole tarpeeksi käytettävissä. Myytyjen valaistuslaitteiden hinnasta tavaroiden ja asennustyön osuus vaihtelee työkohteen vaativuudesta riippuen. Pääsääntöisesti asennustyön osuus kaupasta on vähäinen verrattuna tavaroiden osuuteen. Asennustyön osuus valaisinlaitteiden myynnistä on ollut noin 25 prosenttia. Yhtiö myös vuokraa liikuntapaikoille valaistuslaitteita, jotka asennetaan vuokrauksen alkaessa ja puretaan vuokra-ajan loputtua. Valaistukseen käytetyt laitteet pysyvät vuokrauksen ajan yhtiön hallinnassa. Vuokrasopimuksen päätyttyä yhtiö poistaa valaistuslaitteet liikuntapaikalta. Pyydettynä lisäselvityksenä yhtiö on ilmoittanut, että tällä hetkellä pääsääntöisesti valaistuslaitteiden asennustyö veloitetaan erikseen. Vuokra-ajat vaihtelevat suuresti yhdestä viikosta 24 kuukauteen.

Yhtiö vuokraa ja asentaa satamalaitureille sähköistyksiä. Sähköistys puretaan vuokra-ajan loputtua. Sähköistyksellä tarkoitetaan satamalaitureiden valaistuksen sekä sähköpisteiden ja oheistuotteiden sähköistystä. Oheistuotteita ovat esimerkiksi pienveneiden vesi- ja jätetankkien tyhjennykseen tarkoitetut pumput. Yhtiön asiakkaalta perimään vuokraan sisältyy kaapelit, valaisimet, valotolpat, sähkökeskukset sekä pumput. Sähköistys käsittää sähkösuunnittelun, tarvittavat kaapeloinnit sekä asennus- ja kytkentätyöt. Sähköistys on paikoillaan ainoastaan vuokrasopimuksessa sovitun ajan. Pyydettynä lisäselvityksenä kysymykseen siitä, sisältyvätkö sähkösuunnittelu, kaapeloinnit sekä asennus- ja kytkentätyöt vuokraan, yhtiö on ilmoittanut, että tällä hetkellä pääsääntöisesti asennus veloitetaan erikseen. Vuokraamisen lisäksi yhtiö myy ja asentaa sähköistyksiä satamalaitureille. Sähköistyksen myynti käsittää vuokrauksen tavoin kaapelit, valaisimet, valotolpat, sähköistyksen sekä pumput. Samoin sähköistyksen myyntiin liittyvät konkreettiset työsuoritukset vastaavat sähköistyksen vuokrauksen työsuorituksia.

Hallinto-oikeus totesi, että arvonlisäverolaissa rakentamispalvelu on määritelty siten, että palvelun käsitteeseen sisältyy työn yhteydessä luovutettavan tavaran luovuttaminen. Käännettyä verovelvollisuutta on lain esitöiden mukaan tarkoitus soveltaa varsin laajasti erilaisiin rakennusalan palveluihin. Käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän tavoitteena on estää rakennusalalla tapahtuvaa veronkiertoa eikä järjestelmä sinänsä vaikuta luovutettavan palvelun verollisuuteen tai suoritettavan arvonlisäveron määrään.

Hallinto-oikeus totesi, että ennakkoratkaisupyynnössä tarkoitettu rakennuksiin kiinteästi asennettavien valvontakameroiden asennustyö ja valaistuslaitteiden asennustyö samoin kuin satamalaitureiden sähköistystyö kohdistuu kiinteistöön. Asennettavat laitteet ja sähköistyksen yhteydessä asennettavat tavarat tulevat kiinteistön osiksi. Silloinkin kun asennetut laitteet ja tavarat puretaan pois vuokra-ajan päätyttyä, ne ovat vuokra-aikana osa kiinteistöä. Kyseessä olevien laitteiden ja sähköistyksen ei katsottu palvelevan kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa sellaisella tavalla, että niiden asennustyö tällä perusteella jäisi rakentamispalvelun käsitteen ulkopuolelle. Ratkaisevana ei myöskään pidetty sitä, että asennustyön osuus vastikkeesta saattaa olla pienempi kuin luovutettavan tavaran. Puheena olevia asennus- ja sähköistystöitä pidettiin rakentamispalveluina. Niiden myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain 8 c §:n mukaista rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, jos ostaja täyttää ostajalle asetetut edellytykset.

2. Kosteuskartoitus ja kuivauspalvelu

Yhtiö myy valmiiden rakennusten kosteusvaurioiden kosteuskartoitus- sekä kosteudenpoistopalvelua. Kosteuskartoituksen päämääränä on pyrkiä selvittämään kosteusvaurioiden laajuus. Kartoitus suoritetaan pääsääntöisesti pintakosteusmittausta hyödyntämällä, jolloin rakennuksen pintarakenteita ei vahingoiteta. Kosteuskartoituksen jälkeen, kun mahdollinen kosteusvaurio on havaittu, asiakkaan on mahdollista ostaa yhtiöltä kuivauspalvelua. Ennen kuivauksen aloittamista yhtiö poistaa mahdolliset pinta- ja tasoitekerrokset runkorakenteen esiin saamiseksi. Kuivaus suoritetaan erilaisin konein ja laittein riippuen kuivattavasta alueesta ja materiaalista. Yhtiö vuokraa asiakkaalle kuivaukseen tarvittavat koneet ja laitteet. Yhtiö myös kuljettaa kuivaimet kuivattavalle alueelle ja asentaa ne suunnitelman mukaisesti paikoilleen. Kuivauslaitteiden asentamisen jälkeen laitteet jätetään paikoilleen suorittamaan kuivaus. Niiden hallintaan ei tarvita aktiivista koneenkäyttäjää. Pyydettynä lisäselvityksenä yhtiö on ilmoittanut, että runkorakenteiden esiin saamiseksi jyrsitään pinta auki sekä poistetaan liima ja tasoitekerrokset.

Hallinto-oikeus katsoi, että kuivauspalvelu, jossa kiinteistön rakenteita puretaan hakemuksessa kuvatulla tavalla, on kiinteistöön kohdistuvaa korjaustyötä. Palvelua pidettiin kokonaisuutena arvioiden rakentamispalveluna. Kuivauspalvelun myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain 8 c §:n mukaista rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, jos ostaja täyttää ostajalle asetetut edellytykset.

3. Yhtiön asema rakentamispalvelujen ostajana

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan yhtiö on yksi suurimmista rakennuskonevuokraamoista. Yhtiö vuokraa mm. maansiirto- ja rakennuskoneita, työlavoja, haarukkatrukkeja, työmaatiloja, nostolaitteita, kontteja ja rakennustelineitä sekä työmaille että muihin kohteisiin. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa yksityiset rakentajat, rakennusliikkeet, teollisuus ja julkinen sektori.

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan yhtiö on vuosina 2010 ja 2011 asentanut yhteensä 10 valvontakameraa. Valvontakameroiden myynti muodosti noin 0,02 prosenttia vuoden 2011 arvioidusta liikevaihdosta. Satamalaitureiden sähköistyksen ja liikuntapaikkojen valaistuksen osuus oli vuoden 2011 arvioidusta liikevaihdosta 0,48 prosenttia. Hakemukseen liittyvässä lisäselvityksessä yhtiö on ilmoittanut, että kuivauspalvelu on jatkuvaa ja säännöllistä valtakunnallisesti. Sen osuus liikevaihdosta on noin pari prosenttia. Tältä osin yhtiö on pyytänyt ottamaan huomioon, että kosteudenpoisto ei edellytä henkilöstöä. Kyse on laitevuokrasta määrätyksi ajaksi.

Edellä todetun mukaisesti yhtiö myy rakentamispalveluja ainakin myydessään kohdissa 1 ja 2 tarkoitettuja palveluja. Vaikka yhtiön harjoittama rakentamispalvelujen myynti vastaa pientä osaa yhtiön kokonaisliikevaihdosta, kyse ei ole poikkeuksellisesta tai yksittäisestä myynnistä. Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiö myy rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti. Yhtiön ostamiin rakentamispalveluihin sovelletaan arvonlisäverolain 8 c §:n mukaista rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.12.2011 - 31.12.2012.

Arvonlisäverolaki 2 § 1 mom, 8 c § 1 mom, 28 § 1 mom, 31 § 3 mom 1 kohta
HE 88/1993 vp ja HE 41/2010 vp

Päätökseen liittyy esittelijän eriävä mielipide.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.